تبلیغات
فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها - دلنوشته اسماعیل اسدی دارستانی

فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها دكتر محمد علی هالو

دلنوشته اسماعیل اسدی دارستانی

تاریخ:چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395-09:11 ب.ظ

dardnews.ir

دلنوشته  اسماعیل اسدی دارستانی

داد و فریاد  و مطلومیت و شكایت من پیش خدا  و نفرین من سه نفر از رجال سیاسی  آستارا  ص و د و ا  را گرفت دیگر به ان د نیا احتیاج نشد   خدا خیلی  عدالت گستر است  آه مظلوم را رسیدگی  می كند

جریان یكی از كاندیدا كه یك مسول سیاسی  رده اول شهرستان بود ... از زمان كه قدیم با پدرم دوست بود  هر مراسمی مثال فوت پدر و مادرم  می شد می امد با اینكه با وی  از نظر سیاسی  مشكل داشتیم ....اما آدم آرامی بود ... می دانستم  جلوی صدور حكم شهادت  پدرم جانباز 65 درصد را وی بدستور نماینده دوره هشتم گرفته بود در گیلان اسناد  و مدارك وشواهد داشتم ...    خلاصه بعداز عزل وی از مدیریت شهرستانی  با وی دوست  شدیم چون سفارش پدرم بود چون با پدرم دوست و احترامات داشت  با وی مدارا و احترام كنم ......... وی در دوران مسولیتش چندین بار  در شورای تامین شهرستان  حكم  تبعید مرا گرفت كه تامین استان موافقت نكرد و برخی  مسولان امینتی دلسوز و درستكار و در تمام انتخابات  شهرستان از  انتخابات مصوبه می كر ومن دستگیر می شدم چند روز  و محاكمه می شدم  و می گفت كار اداره سفید و ناجا است ......من می دانستم  خودم را به هالو گری می زدم بنا به توصیه پدرم كه توصیه كرده بود احترام وی را داشته  باشیم ....  خلاصه این آقا   با اینكه به وی  ربطی نداشت بلند شده بود با نماینده وقت به وزارت ارشاد كشور  نگذشتند  مجوز هفته نامه آبادگران شمال و سایت درد نیوز مرا بدهند  همین طور گزارش علیه من می نوشت ..... هزاران بلا سرم آورد و پرنده سازی ..من بعداز عزلش بخشیدمش ....به احترام توصیه پدرم ... ..اما نماینده وقت‌آنزمان  را به 14 معصوم و خدا سپردم و می سپارم ....

 

خلاصه بهش  گفتم  ....  من از تو هزارن ضربه خوردم  درست می خواهی  كاندیدا بشوی  اگرپنج هزار رای داشته باشی  من با شگرد تبلیغی  خودم  كاری می كنم بیست هزار رای بیاوری .... اما  حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد  بسییجی  مرا الان كه مسئول هستی طبق اسناد و مدارك پزشكی و گواهی پزشك مبنی بر فوت بر اثر جانبازی را احقاق حق نمایی و برادرم هم كه جانباز بسیجی است  پی گیر افزایش درصد ش را بگیریی كه هر دو را شما و نماینده وقت  خراب كردید غیر قانونی  گفت این وظیفه است ....   من هم تبلیغ برایش را چند ماه شروع كردم ......

 نزدیك انتخابات بود ... دوستی  از بچه های بالا  مرا به محل كارش دعوت كرد     اسناد و مداركی  از یكی از كاندیدا كه بازنشست شده بود  قبلا دوست من بود پاسدار بود  اصل گزارشات علیه من در دهه هشتاد را نشان داد  گفت وی  دوست شما نیست اینها اصل است ..كه علیه من گزارش كرده بود .تمام .

 فیلمی ازمدیر سیاسی   بمن نشان داد  كه آقای ا  داخل  كشو یی  محل كار ش   یك پوشه مخصوص من داشته  كه هر چه در سایت آستارا نیوز  و درد نیوز  می نوشتم  كپی می كرد  یكی در پوشه می گذشت 

 و با نامه به ساختمان سفید  و ادارات مربطه می داد اینطور باریم پرنده سازی  می كرد  .... همیشه این پرونده یعنی پوشه در كشویی  خودش داشت یعنی برای من یك پرونده محرمانه داشت ...  و  نامه های  و گزارشات وی علیه من نشان داد  و چند تصویر و صدا  در جلسه  سالهای قبل زمانیكه علیه من بود نشانم داد و دیگر مدارك....

و یك فایل صوتی  بمن نشان داد  همزمان با اینكه من هم قسم شده بود كه پی گیر كارهای من شود  و من مسئول تبلیغات ستاد وی بشوم   بر علیه من صحبت در مسئول قسمت .... رشت نموده بود ... و دیگر مدارك  كه  زماینكه معاون استانی بود برعلیه  من گزارش نوشته بود  و حتی    گزارش نوشته بود كه بنیاد شهید و....   

اینطور گزارشات و صوتی وتصویری و نامه و.. علیه من .....

این آقا مسئول كه ادعایی دوستی داشت  فقط قبر مرا نكنده بود

 خواستم در انتخابات علیه وی  كار كنم آبرویش راببرم  اما توصیه پدرم یادم افتاد  در خصوص ایت كاندیدا فقط سكوت كردم  و فقط رفتم در یكماه انتخابات  سه دستمال در امام زاده  برای سه نفر  كاندیدا بستم  یكی  ص و د   بود ند كه ردص لاحیت شدند و یكی ا  بود كه  هزار و اندی با آن دبه بده و... رای آورد با آن خرج انتخاباتی  ...

 من كسانی كه علیه من بیخود پرونده سازی  بكنند دستمال  به امام زاده استارا یا حرم امام رضا یا امام حسین می بندم  همیشه جواب داده است   و به 14 معصوم می سپارم  و برای این سه نفر دستمال بستم جواب گرفتم و هر سه نفر را به حضرت ابوالفضل  و 14 معصوم  و خدا سپردم ..... قبلا  یك حجت الاسلام و یك كارمند دولت را سپرده بودم  جواب گرفتم  و... نه شكایت كردم و نه بی احترامی  كردم فقط سپردم به امام زاده آستارا  و 14 معصوم و خدا ......

از هفتم اسفند كلا از سیاست  خدا حافظی  نمودم و یكماه است در اعتصاب كاری  هستم ...بخاطر ندادن مجوز سایت درد نیوز  اما  قربان خدا بروم  جواب سه نفر  را خوب داده می دهد ..... سه نفر با آبرو و حیثت كاری وز ندگی ام و كارهای اقتصادی و كاریم زندگی كردند بارها مرا محاكمه و زندانی  كردند اما  خدا كمكم كرد و این سه نفر   ا  ون و د  را  دستمال بستم به امام زاده‌استارا و حرم امام رضا  و متوسل شدم به 14 معصوم  و ابوالفضل و چهارده معصوم ....این دنیا كاری با آنها ندارم  می دانم  جواب گرفتم و بیشتر  خدا در این دنیا ضربه به این سه نفر خواهد زد ..... مرا در كارم  ضربه زدند  و در كار اقتصادی و كار بدبخت كردند  و پرونده دنیایی مرا سیاه كردند ....  حكم شهادت پدرم 65 درصد بسیجی ام و  درصد برادر جانباز بسیجی ام  و  مجوز سایت درد نیوز و هفته نامه‌ابادگران شمال  و مرا در شوریا كه عضو بودم رد صلاحیت نمودند  و دیگر موارد  خدا جوابشان را داده و می دهد ....خلاصه اینها بگم  تا زمانیكه  من  یعنی سال 1380  با صفر نعیمی دوست نشده بودم  در شهرستان همه مسئولان و شوراها بمن احترام می گذشتند و خوشنام بودم   .. اما وقتی برای صفر نعیمی تبلیغات انجام دادم و تنها دوست  وی بودم  كه تا 1391 با وی بودم  بعداز انتخابات وی علیه من كار كرد و فقط قبر من نكند ....   یعنی تمام بدبخت های  من از زمانیكه برای وی تبلیغ را از سال 1380 شروع كردم شروع شد تمام كاندیدا ها و نمایندگان وقت  علیه من كار كردند  چون فرد نفر اول و ستون تبلیغات  صفر مرا یم دیند با ضربه زدن و پرونده سازی بمن می خواستند صفر تبلیغ كنند  حتی  دلق پوش  نماینده وقت   و اسد پور فرماندار وقت در ظهر انتخابات  دستور بازدشات و شكنجه مرا دادند با مصوبه شورای تامین  با اینكه هیچ كاری نكرده بودم و حتی  با شكنجه یم خواستند از من اعتراف بگیرند بمن نمی گفتند صفر نعیمی نماینده شده است  تا بگویم ما در ستاد صفر نعیمی ما اقدامات مسلحانه  داشتیم  تا در مجازات تخیفیف  بشود و می گفتند ضارب نیا  نماینده شده است  تا با اعتراف فرد اول ستاد صفر  انتخابات راب اطل كنند موفقف نشدند من روز یكشنبه در دادگاه متوجه شدم صفر نعیمی نماینده نهم شده   صفر نعیمی بعداز  انتخابات كل دوستان قدیمی و ستاد ی خود را كنار گذشات حتی به ملاقات من نیامد با اینكه من شنكجه شده بود م   ... خودش را باخت  و افراد ستاد ی دلق پوش در ستاد وی دفتر همكاره شدند ... انشا الله  خاطرات  خودم را به كتاب می نویسم  خواهم نوشت تمام بدبختی ها من زیر سر یان سه نفر و یك نماینده ادوار دیگر است ..   dardnews.ir

دلنوشته  اسماعیل اسدی دارستانی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
levitra 20mg
جمعه 20 مهر 1397 12:20 ب.ظ

You've made your point quite nicely..
buy levitra online buy 10 mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra 10mg buy generic levitra levitra without a doctor prescription levitra 20 mg levitra generic levitra 10 mg kopen levitra generic
Cialis generic
سه شنبه 10 مهر 1397 08:53 ب.ظ

Very good data. Thank you!
cialis generique 5 mg safe site to buy cialis online how does cialis work cialis daily dose generic cialis generico in farmacia cialis side effects cialis online nederland walgreens price for cialis prezzo di cialis in bulgaria venta cialis en espaa
buy cialis pills
یکشنبه 8 مهر 1397 09:10 ب.ظ

Information nicely regarded.!
buying cialis on internet cialis 5 mg schweiz cialis usa cost buy cialis online nz callus cialis from canada cialis 20mg prix en pharmacie precios cialis peru no prescription cialis cheap where to buy cialis in ontario
viagraky.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:32 ب.ظ

Incredible lots of useful data.
click now buy cialis brand cialis patentablauf in deutschland cialis kamagra levitra cialis 5mg billiger cialis 100mg suppliers where to buy cialis in ontario only here cialis pills cialis 5 mg scheda tecnica cialis for sale south africa cialis generique 5 mg
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:21 ب.ظ

Beneficial info. With thanks!
cialis 100 mg 30 tablet opinioni cialis generico cialis without a doctor's prescription look here cialis cheap canada cialis generico in farmacia cialis generique 5 mg cialis manufacturer coupon cialis 100mg suppliers acheter cialis meilleur pri cialis en 24 hora
canada drug
چهارشنبه 14 شهریور 1397 06:14 ق.ظ

Great information. With thanks!
most reliable canadian pharmacies canadian pharmacy king canadian pharmacies online prescriptions the best canadian online pharmacies canadian rx online pharmacy canada prescriptions from canada without canadian pharmacy viagra brand candida viagra canada medications information
buycialisonla.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:00 ق.ظ

You mentioned that fantastically.
purchase of viagra viagra pill viagra to buy online buy viagra uk next day delivery herbal viagra where can you purchase viagra get viagra uk buy viagra 50mg where do you buy viagra buy viagra paypal
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:25 ق.ظ

Terrific advice. Thank you.
only now cialis for sale in us cialis 10mg prix pharmaci tadalafil try it no rx cialis cialis 20mg buy cialis online cialis flussig 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis cipla best buy cialis 5 mg
viagrayosale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:16 ب.ظ

Kudos, I like it!
cialis tadalafil online tesco price cialis cialis generic availability when will generic cialis be available cialis daily reviews cialis purchasing cialis kaufen bankberweisung overnight cialis tadalafil cialis venta a domicilio cialis great britain
viagra generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:10 ق.ظ

Whoa lots of very good data!
getting viagra online where to order viagra how to buy viagra uk generic levitra order cheap viagra how to buy generic viagra buy viagra using paypal buy pharmaceutical viagra can i buy viagra at walmart viagra online with a prescription
cialis online no prescription
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:51 ب.ظ

Good data. Kudos.
cialis dosage cialis en 24 hora generic cialis pill online cialis with 2 days delivery rx cialis para comprar cialis generico postepay buy cialis online nz we recommend cialis best buy cialis rezeptfrei click here cialis daily uk
magical dick growth hook up
چهارشنبه 3 مرداد 1397 09:44 ق.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the layout of your site?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so
people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having
one or two pictures. Maybe you could space it out better?
Gplus
پنجشنبه 14 تیر 1397 09:56 ق.ظ
Tһіs iss very intereѕting, You're a ѵery skilled blogger.
Ι've joined үour rss feed and look forward to seeking moгe of your magnificent
post. Alѕo, I'vе shared yoսr web site in mу socisl networks!
Janah
جمعه 8 تیر 1397 02:03 ب.ظ
Undeniably consideг that that ʏou ѕaid. Уour favorite justification appeared tο be on tһe web
thhe simplest tһing tto bear in mind օf. I say to yоu, I certаinly get irked ԝhile
other people think about worries tһаt the plainly ɗo not recognise ɑbout.
Youu managed tо hit the nail upon thhe highest aѕ smartly aas outlined out tһe entіre thing with
no need ѕide еffect , follks coᥙld take ɑ signal. Wiⅼl
probably be back to get more. Thanks
percy
پنجشنبه 31 خرداد 1397 06:07 ق.ظ
Ꮋello just wɑnted tⲟ ցive you a quick heads սρ and let you know a
few of thе images аren't loading properly. Ӏ'm not sᥙre wһy but I thіnk itѕ a linking issue.I've tried
it іn twⲟ dіfferent browsers аnd ƅoth ѕhow tһe sаme гesults.
salomo
سه شنبه 29 خرداد 1397 07:29 ق.ظ
I know thjs if off topic bսt I'm lookіng іnto starting my
own blog and was wondering what all iѕ neeⅾed to
get set up? Ι'm assuming hɑving a blog like yours would cost а pretty penny?
I'm not vеry internet smart so I'm not 100% suгe. Any recommendations or advice would Ƅе grеatly appreciated.

Cheers
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:10 ق.ظ

You definitely made your point!
purchase once a day cialis cialis flussig cialis 5 mg scheda tecnica cialis generico in farmacia cialis with 2 days delivery side effects for cialis no prescription cialis cheap cialis pills does cialis cause gout are there generic cialis
Vickey
جمعه 28 اردیبهشت 1397 12:14 ق.ظ
What's up colleagues, pleasant piece of writing and fastidious urging commmented here,
I am really enjoying by these.
Vickey
جمعه 28 اردیبهشت 1397 12:10 ق.ظ
What's up colleagues, pleasant piece of writing and fastidious urging commmented here,
I am really enjoying by these.
Eye Lashes
جمعه 21 اردیبهشت 1397 11:22 ب.ظ
I've been browsing online more thhan three hours today, yet I never found any interesting article
like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all websitee owners and
blooggers made good content as you did, the
web will be a loot more useful than ever before.
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:50 ق.ظ

Thank you! Plenty of posts.

cipla cialis online we like it cialis price cialis 200 dollar savings card cialis manufacturer coupon cialis dosage amounts weblink price cialis acheter cialis meilleur pri female cialis no prescription canada discount drugs cialis walgreens price for cialis
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:52 ب.ظ

You said it nicely..
generic cialis pro cialis pills sialis viagra or cialis i recommend cialis generico we recommend cialis info cialis patent expiration cialis cipla best buy cuanto cuesta cialis yaho the best choice cialis woman
Generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:13 ب.ظ

Terrific write ups. Thank you!
online viagra uk ordering viagra how do i order viagra can i buy viagra without prescription how to buy real viagra online buy generic viagra where to buy viagra online safely buy brand viagra how to order viagra online buy generic viagra with paypal
depforce
شنبه 1 اردیبهشت 1397 01:43 ق.ظ
Goood day! I just wish tto ofer yoou a big thums upp for thee excellent
information youu have heere on thus post. I'll bbe coming back too youjr blog foor moree soon.
Bungling Ben
شنبه 18 فروردین 1397 05:49 ب.ظ
Silas Clay has left the building.
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 09:26 ق.ظ

This is nicely expressed. !
safe site to buy cialis online cialis for sale in europa how do cialis pills work generic cialis levitra cialis pills price each cialis 5 mg scheda tecnica cialis generico postepay cialis cost buy original cialis when can i take another cialis
Robert's BJ boy
جمعه 17 فروردین 1397 07:58 ب.ظ
Spell-checkers, however, are fallible.
garciniacambogiapremium.net
سه شنبه 14 فروردین 1397 02:36 ب.ظ
Have been taking little over a month.
https://uk.linkedin.com/in/benjamin-appleby-21bb75a0
سه شنبه 14 فروردین 1397 06:57 ق.ظ
Wait.
Blundering Ben
سه شنبه 14 فروردین 1397 05:27 ق.ظ
It is basic economics.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo