تبلیغات
فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها - دلنوشته اسماعیل اسدی دارستانی

فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها دكتر محمد علی هالو

دلنوشته اسماعیل اسدی دارستانی

تاریخ:چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395-10:11 ب.ظ

dardnews.ir

دلنوشته  اسماعیل اسدی دارستانی

داد و فریاد  و مطلومیت و شكایت من پیش خدا  و نفرین من سه نفر از رجال سیاسی  آستارا  ص و د و ا  را گرفت دیگر به ان د نیا احتیاج نشد   خدا خیلی  عدالت گستر است  آه مظلوم را رسیدگی  می كند

جریان یكی از كاندیدا كه یك مسول سیاسی  رده اول شهرستان بود ... از زمان كه قدیم با پدرم دوست بود  هر مراسمی مثال فوت پدر و مادرم  می شد می امد با اینكه با وی  از نظر سیاسی  مشكل داشتیم ....اما آدم آرامی بود ... می دانستم  جلوی صدور حكم شهادت  پدرم جانباز 65 درصد را وی بدستور نماینده دوره هشتم گرفته بود در گیلان اسناد  و مدارك وشواهد داشتم ...    خلاصه بعداز عزل وی از مدیریت شهرستانی  با وی دوست  شدیم چون سفارش پدرم بود چون با پدرم دوست و احترامات داشت  با وی مدارا و احترام كنم ......... وی در دوران مسولیتش چندین بار  در شورای تامین شهرستان  حكم  تبعید مرا گرفت كه تامین استان موافقت نكرد و برخی  مسولان امینتی دلسوز و درستكار و در تمام انتخابات  شهرستان از  انتخابات مصوبه می كر ومن دستگیر می شدم چند روز  و محاكمه می شدم  و می گفت كار اداره سفید و ناجا است ......من می دانستم  خودم را به هالو گری می زدم بنا به توصیه پدرم كه توصیه كرده بود احترام وی را داشته  باشیم ....  خلاصه این آقا   با اینكه به وی  ربطی نداشت بلند شده بود با نماینده وقت به وزارت ارشاد كشور  نگذشتند  مجوز هفته نامه آبادگران شمال و سایت درد نیوز مرا بدهند  همین طور گزارش علیه من می نوشت ..... هزاران بلا سرم آورد و پرنده سازی ..من بعداز عزلش بخشیدمش ....به احترام توصیه پدرم ... ..اما نماینده وقت‌آنزمان  را به 14 معصوم و خدا سپردم و می سپارم ....

 

خلاصه بهش  گفتم  ....  من از تو هزارن ضربه خوردم  درست می خواهی  كاندیدا بشوی  اگرپنج هزار رای داشته باشی  من با شگرد تبلیغی  خودم  كاری می كنم بیست هزار رای بیاوری .... اما  حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد  بسییجی  مرا الان كه مسئول هستی طبق اسناد و مدارك پزشكی و گواهی پزشك مبنی بر فوت بر اثر جانبازی را احقاق حق نمایی و برادرم هم كه جانباز بسیجی است  پی گیر افزایش درصد ش را بگیریی كه هر دو را شما و نماینده وقت  خراب كردید غیر قانونی  گفت این وظیفه است ....   من هم تبلیغ برایش را چند ماه شروع كردم ......

 نزدیك انتخابات بود ... دوستی  از بچه های بالا  مرا به محل كارش دعوت كرد     اسناد و مداركی  از یكی از كاندیدا كه بازنشست شده بود  قبلا دوست من بود پاسدار بود  اصل گزارشات علیه من در دهه هشتاد را نشان داد  گفت وی  دوست شما نیست اینها اصل است ..كه علیه من گزارش كرده بود .تمام .

 فیلمی ازمدیر سیاسی   بمن نشان داد  كه آقای ا  داخل  كشو یی  محل كار ش   یك پوشه مخصوص من داشته  كه هر چه در سایت آستارا نیوز  و درد نیوز  می نوشتم  كپی می كرد  یكی در پوشه می گذشت 

 و با نامه به ساختمان سفید  و ادارات مربطه می داد اینطور باریم پرنده سازی  می كرد  .... همیشه این پرونده یعنی پوشه در كشویی  خودش داشت یعنی برای من یك پرونده محرمانه داشت ...  و  نامه های  و گزارشات وی علیه من نشان داد  و چند تصویر و صدا  در جلسه  سالهای قبل زمانیكه علیه من بود نشانم داد و دیگر مدارك....

و یك فایل صوتی  بمن نشان داد  همزمان با اینكه من هم قسم شده بود كه پی گیر كارهای من شود  و من مسئول تبلیغات ستاد وی بشوم   بر علیه من صحبت در مسئول قسمت .... رشت نموده بود ... و دیگر مدارك  كه  زماینكه معاون استانی بود برعلیه  من گزارش نوشته بود  و حتی    گزارش نوشته بود كه بنیاد شهید و....   

اینطور گزارشات و صوتی وتصویری و نامه و.. علیه من .....

این آقا مسئول كه ادعایی دوستی داشت  فقط قبر مرا نكنده بود

 خواستم در انتخابات علیه وی  كار كنم آبرویش راببرم  اما توصیه پدرم یادم افتاد  در خصوص ایت كاندیدا فقط سكوت كردم  و فقط رفتم در یكماه انتخابات  سه دستمال در امام زاده  برای سه نفر  كاندیدا بستم  یكی  ص و د   بود ند كه ردص لاحیت شدند و یكی ا  بود كه  هزار و اندی با آن دبه بده و... رای آورد با آن خرج انتخاباتی  ...

 من كسانی كه علیه من بیخود پرونده سازی  بكنند دستمال  به امام زاده استارا یا حرم امام رضا یا امام حسین می بندم  همیشه جواب داده است   و به 14 معصوم می سپارم  و برای این سه نفر دستمال بستم جواب گرفتم و هر سه نفر را به حضرت ابوالفضل  و 14 معصوم  و خدا سپردم ..... قبلا  یك حجت الاسلام و یك كارمند دولت را سپرده بودم  جواب گرفتم  و... نه شكایت كردم و نه بی احترامی  كردم فقط سپردم به امام زاده آستارا  و 14 معصوم و خدا ......

از هفتم اسفند كلا از سیاست  خدا حافظی  نمودم و یكماه است در اعتصاب كاری  هستم ...بخاطر ندادن مجوز سایت درد نیوز  اما  قربان خدا بروم  جواب سه نفر  را خوب داده می دهد ..... سه نفر با آبرو و حیثت كاری وز ندگی ام و كارهای اقتصادی و كاریم زندگی كردند بارها مرا محاكمه و زندانی  كردند اما  خدا كمكم كرد و این سه نفر   ا  ون و د  را  دستمال بستم به امام زاده‌استارا و حرم امام رضا  و متوسل شدم به 14 معصوم  و ابوالفضل و چهارده معصوم ....این دنیا كاری با آنها ندارم  می دانم  جواب گرفتم و بیشتر  خدا در این دنیا ضربه به این سه نفر خواهد زد ..... مرا در كارم  ضربه زدند  و در كار اقتصادی و كار بدبخت كردند  و پرونده دنیایی مرا سیاه كردند ....  حكم شهادت پدرم 65 درصد بسیجی ام و  درصد برادر جانباز بسیجی ام  و  مجوز سایت درد نیوز و هفته نامه‌ابادگران شمال  و مرا در شوریا كه عضو بودم رد صلاحیت نمودند  و دیگر موارد  خدا جوابشان را داده و می دهد ....خلاصه اینها بگم  تا زمانیكه  من  یعنی سال 1380  با صفر نعیمی دوست نشده بودم  در شهرستان همه مسئولان و شوراها بمن احترام می گذشتند و خوشنام بودم   .. اما وقتی برای صفر نعیمی تبلیغات انجام دادم و تنها دوست  وی بودم  كه تا 1391 با وی بودم  بعداز انتخابات وی علیه من كار كرد و فقط قبر من نكند ....   یعنی تمام بدبخت های  من از زمانیكه برای وی تبلیغ را از سال 1380 شروع كردم شروع شد تمام كاندیدا ها و نمایندگان وقت  علیه من كار كردند  چون فرد نفر اول و ستون تبلیغات  صفر مرا یم دیند با ضربه زدن و پرونده سازی بمن می خواستند صفر تبلیغ كنند  حتی  دلق پوش  نماینده وقت   و اسد پور فرماندار وقت در ظهر انتخابات  دستور بازدشات و شكنجه مرا دادند با مصوبه شورای تامین  با اینكه هیچ كاری نكرده بودم و حتی  با شكنجه یم خواستند از من اعتراف بگیرند بمن نمی گفتند صفر نعیمی نماینده شده است  تا بگویم ما در ستاد صفر نعیمی ما اقدامات مسلحانه  داشتیم  تا در مجازات تخیفیف  بشود و می گفتند ضارب نیا  نماینده شده است  تا با اعتراف فرد اول ستاد صفر  انتخابات راب اطل كنند موفقف نشدند من روز یكشنبه در دادگاه متوجه شدم صفر نعیمی نماینده نهم شده   صفر نعیمی بعداز  انتخابات كل دوستان قدیمی و ستاد ی خود را كنار گذشات حتی به ملاقات من نیامد با اینكه من شنكجه شده بود م   ... خودش را باخت  و افراد ستاد ی دلق پوش در ستاد وی دفتر همكاره شدند ... انشا الله  خاطرات  خودم را به كتاب می نویسم  خواهم نوشت تمام بدبختی ها من زیر سر یان سه نفر و یك نماینده ادوار دیگر است ..   dardnews.ir

دلنوشته  اسماعیل اسدی دارستانی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Vickey
جمعه 28 اردیبهشت 1397 12:14 ق.ظ
What's up colleagues, pleasant piece of writing and fastidious urging commmented here,
I am really enjoying by these.
Vickey
جمعه 28 اردیبهشت 1397 12:10 ق.ظ
What's up colleagues, pleasant piece of writing and fastidious urging commmented here,
I am really enjoying by these.
Eye Lashes
جمعه 21 اردیبهشت 1397 11:22 ب.ظ
I've been browsing online more thhan three hours today, yet I never found any interesting article
like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all websitee owners and
blooggers made good content as you did, the
web will be a loot more useful than ever before.
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:50 ق.ظ

Thank you! Plenty of posts.

cipla cialis online we like it cialis price cialis 200 dollar savings card cialis manufacturer coupon cialis dosage amounts weblink price cialis acheter cialis meilleur pri female cialis no prescription canada discount drugs cialis walgreens price for cialis
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:52 ب.ظ

You said it nicely..
generic cialis pro cialis pills sialis viagra or cialis i recommend cialis generico we recommend cialis info cialis patent expiration cialis cipla best buy cuanto cuesta cialis yaho the best choice cialis woman
Generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:13 ب.ظ

Terrific write ups. Thank you!
online viagra uk ordering viagra how do i order viagra can i buy viagra without prescription how to buy real viagra online buy generic viagra where to buy viagra online safely buy brand viagra how to order viagra online buy generic viagra with paypal
depforce
شنبه 1 اردیبهشت 1397 01:43 ق.ظ
Goood day! I just wish tto ofer yoou a big thums upp for thee excellent
information youu have heere on thus post. I'll bbe coming back too youjr blog foor moree soon.
Bungling Ben
شنبه 18 فروردین 1397 05:49 ب.ظ
Silas Clay has left the building.
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 09:26 ق.ظ

This is nicely expressed. !
safe site to buy cialis online cialis for sale in europa how do cialis pills work generic cialis levitra cialis pills price each cialis 5 mg scheda tecnica cialis generico postepay cialis cost buy original cialis when can i take another cialis
Robert's BJ boy
جمعه 17 فروردین 1397 07:58 ب.ظ
Spell-checkers, however, are fallible.
garciniacambogiapremium.net
سه شنبه 14 فروردین 1397 02:36 ب.ظ
Have been taking little over a month.
https://uk.linkedin.com/in/benjamin-appleby-21bb75a0
سه شنبه 14 فروردین 1397 06:57 ق.ظ
Wait.
Blundering Ben
سه شنبه 14 فروردین 1397 05:27 ق.ظ
It is basic economics.
garciniacambogiapremium.net
سه شنبه 14 فروردین 1397 03:50 ق.ظ
Have been taking little over a month.
https://i.imgur.com/l7Zk2xt.jpg
سه شنبه 14 فروردین 1397 02:34 ق.ظ
We cannot quote the bible and/or Darwin's publications, but
we do think for ourselves.
https://i.imgur.com/l7Zk2xt.jpg
دوشنبه 13 فروردین 1397 03:55 ب.ظ
Those forms of objectives are useless. Make your targets
clear, accurate, compelling, and absolute
musts.
Joma Jewellery Stockists
دوشنبه 13 فروردین 1397 12:23 ب.ظ
Stress could make an unlucky look at any time of yr, however after we are challenged,
tired, or going by way of a crisis, it could spike.
amazon joma jewellery
دوشنبه 13 فروردین 1397 11:14 ق.ظ
Immediately, bracelets are worn by each women and men in a
wide range of materials similar to conventional precious metals like gold silver and platinum.
joma jewellery a little love
دوشنبه 13 فروردین 1397 10:49 ق.ظ
Your love message engraved on a males’s bracelet, chain and even watch can turn into
a long-lasting reminiscence of your love for him.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 13 فروردین 1397 09:56 ق.ظ
Have been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 13 فروردین 1397 09:26 ق.ظ
Have been taking little over a month.
Robert's Blow Boy
دوشنبه 13 فروردین 1397 09:11 ق.ظ
Because some other schmuck will stick their mind because same lions lips.

which also is true of elephants too!
Trista
دوشنبه 13 فروردین 1397 07:08 ق.ظ
I used the latter in my Sporty Spice costume. The Cuernavaca public transit system is a breeze for
me at this point.
joma jewellery piper watch
دوشنبه 13 فروردین 1397 05:01 ق.ظ
The jewellery you decide may very well be too chunky, too
eccentric, too traditional, too delicate, too
low cost-wanting or costly-looking for her.
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 09:05 ق.ظ

Incredible many of superb information!
cialis dosage amounts low cost cialis 20mg cialis dosage click now cialis from canada calis achat cialis en suisse cialis prezzo in linea basso cialis generico en mexico cialis prices in england cialis vs viagra
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 10:42 ب.ظ
سلام! کسی که در گروه فیس بوک من این سایت را با ما به اشتراک گذاشته است
بنابراین من آمدم تا آن را بررسی کنم. من قطعا این اطلاعات را دوست دارم. من کتاب مارک و
این را به پیروان من توییت خواهم کرد! وبلاگ عالی و طراحی عالی و سبک.
warframe hack
چهارشنبه 27 دی 1396 10:07 ب.ظ
بیشتر بنویسید، این همه چیزی است که باید بگویم. به معنای واقعی کلمه، به نظر میرسد که شما بر روی ویدیو تکیه کنید تا ذهن شما را به خود جلب کند.
شما به وضوح می دانید که چه صحبت می کنید، چرا پرتاب می کنید
دور از اطلاعات خود را فقط در هنگام ارسال فیلم ها به وبلاگ خود زمانی که شما می توانید باشد
به ما چیزی آموزنده برای خواندن بدهد؟
ow.ly
دوشنبه 15 آبان 1396 02:31 ق.ظ
Trainer's day presents can be of many categories.
How do I stretch my Achilles tendon?
شنبه 1 مهر 1396 06:08 ب.ظ
Touche. Solid arguments. Keep up the amazing effort.
What is the tendon at the back of your ankle?
یکشنبه 26 شهریور 1396 07:05 ب.ظ
Quality content is the secret to attract the viewers to pay a quick visit the web site, that's what this website
is providing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo