فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها دكتر محمد علی هالو

دلنوشته اسماعیل اسدی دارستانی

تاریخ:چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395-09:11 ب.ظ

dardnews.ir

دلنوشته  اسماعیل اسدی دارستانی

داد و فریاد  و مطلومیت و شكایت من پیش خدا  و نفرین من سه نفر از رجال سیاسی  آستارا  ص و د و ا  را گرفت دیگر به ان د نیا احتیاج نشد   خدا خیلی  عدالت گستر است  آه مظلوم را رسیدگی  می كند

جریان یكی از كاندیدا كه یك مسول سیاسی  رده اول شهرستان بود ... از زمان كه قدیم با پدرم دوست بود  هر مراسمی مثال فوت پدر و مادرم  می شد می امد با اینكه با وی  از نظر سیاسی  مشكل داشتیم ....اما آدم آرامی بود ... می دانستم  جلوی صدور حكم شهادت  پدرم جانباز 65 درصد را وی بدستور نماینده دوره هشتم گرفته بود در گیلان اسناد  و مدارك وشواهد داشتم ...    خلاصه بعداز عزل وی از مدیریت شهرستانی  با وی دوست  شدیم چون سفارش پدرم بود چون با پدرم دوست و احترامات داشت  با وی مدارا و احترام كنم ......... وی در دوران مسولیتش چندین بار  در شورای تامین شهرستان  حكم  تبعید مرا گرفت كه تامین استان موافقت نكرد و برخی  مسولان امینتی دلسوز و درستكار و در تمام انتخابات  شهرستان از  انتخابات مصوبه می كر ومن دستگیر می شدم چند روز  و محاكمه می شدم  و می گفت كار اداره سفید و ناجا است ......من می دانستم  خودم را به هالو گری می زدم بنا به توصیه پدرم كه توصیه كرده بود احترام وی را داشته  باشیم ....  خلاصه این آقا   با اینكه به وی  ربطی نداشت بلند شده بود با نماینده وقت به وزارت ارشاد كشور  نگذشتند  مجوز هفته نامه آبادگران شمال و سایت درد نیوز مرا بدهند  همین طور گزارش علیه من می نوشت ..... هزاران بلا سرم آورد و پرنده سازی ..من بعداز عزلش بخشیدمش ....به احترام توصیه پدرم ... ..اما نماینده وقت‌آنزمان  را به 14 معصوم و خدا سپردم و می سپارم ....

 

خلاصه بهش  گفتم  ....  من از تو هزارن ضربه خوردم  درست می خواهی  كاندیدا بشوی  اگرپنج هزار رای داشته باشی  من با شگرد تبلیغی  خودم  كاری می كنم بیست هزار رای بیاوری .... اما  حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد  بسییجی  مرا الان كه مسئول هستی طبق اسناد و مدارك پزشكی و گواهی پزشك مبنی بر فوت بر اثر جانبازی را احقاق حق نمایی و برادرم هم كه جانباز بسیجی است  پی گیر افزایش درصد ش را بگیریی كه هر دو را شما و نماینده وقت  خراب كردید غیر قانونی  گفت این وظیفه است ....   من هم تبلیغ برایش را چند ماه شروع كردم ......

 نزدیك انتخابات بود ... دوستی  از بچه های بالا  مرا به محل كارش دعوت كرد     اسناد و مداركی  از یكی از كاندیدا كه بازنشست شده بود  قبلا دوست من بود پاسدار بود  اصل گزارشات علیه من در دهه هشتاد را نشان داد  گفت وی  دوست شما نیست اینها اصل است ..كه علیه من گزارش كرده بود .تمام .

 فیلمی ازمدیر سیاسی   بمن نشان داد  كه آقای ا  داخل  كشو یی  محل كار ش   یك پوشه مخصوص من داشته  كه هر چه در سایت آستارا نیوز  و درد نیوز  می نوشتم  كپی می كرد  یكی در پوشه می گذشت 

 و با نامه به ساختمان سفید  و ادارات مربطه می داد اینطور باریم پرنده سازی  می كرد  .... همیشه این پرونده یعنی پوشه در كشویی  خودش داشت یعنی برای من یك پرونده محرمانه داشت ...  و  نامه های  و گزارشات وی علیه من نشان داد  و چند تصویر و صدا  در جلسه  سالهای قبل زمانیكه علیه من بود نشانم داد و دیگر مدارك....

و یك فایل صوتی  بمن نشان داد  همزمان با اینكه من هم قسم شده بود كه پی گیر كارهای من شود  و من مسئول تبلیغات ستاد وی بشوم   بر علیه من صحبت در مسئول قسمت .... رشت نموده بود ... و دیگر مدارك  كه  زماینكه معاون استانی بود برعلیه  من گزارش نوشته بود  و حتی    گزارش نوشته بود كه بنیاد شهید و....   

اینطور گزارشات و صوتی وتصویری و نامه و.. علیه من .....

این آقا مسئول كه ادعایی دوستی داشت  فقط قبر مرا نكنده بود

 خواستم در انتخابات علیه وی  كار كنم آبرویش راببرم  اما توصیه پدرم یادم افتاد  در خصوص ایت كاندیدا فقط سكوت كردم  و فقط رفتم در یكماه انتخابات  سه دستمال در امام زاده  برای سه نفر  كاندیدا بستم  یكی  ص و د   بود ند كه ردص لاحیت شدند و یكی ا  بود كه  هزار و اندی با آن دبه بده و... رای آورد با آن خرج انتخاباتی  ...

 من كسانی كه علیه من بیخود پرونده سازی  بكنند دستمال  به امام زاده استارا یا حرم امام رضا یا امام حسین می بندم  همیشه جواب داده است   و به 14 معصوم می سپارم  و برای این سه نفر دستمال بستم جواب گرفتم و هر سه نفر را به حضرت ابوالفضل  و 14 معصوم  و خدا سپردم ..... قبلا  یك حجت الاسلام و یك كارمند دولت را سپرده بودم  جواب گرفتم  و... نه شكایت كردم و نه بی احترامی  كردم فقط سپردم به امام زاده آستارا  و 14 معصوم و خدا ......

از هفتم اسفند كلا از سیاست  خدا حافظی  نمودم و یكماه است در اعتصاب كاری  هستم ...بخاطر ندادن مجوز سایت درد نیوز  اما  قربان خدا بروم  جواب سه نفر  را خوب داده می دهد ..... سه نفر با آبرو و حیثت كاری وز ندگی ام و كارهای اقتصادی و كاریم زندگی كردند بارها مرا محاكمه و زندانی  كردند اما  خدا كمكم كرد و این سه نفر   ا  ون و د  را  دستمال بستم به امام زاده‌استارا و حرم امام رضا  و متوسل شدم به 14 معصوم  و ابوالفضل و چهارده معصوم ....این دنیا كاری با آنها ندارم  می دانم  جواب گرفتم و بیشتر  خدا در این دنیا ضربه به این سه نفر خواهد زد ..... مرا در كارم  ضربه زدند  و در كار اقتصادی و كار بدبخت كردند  و پرونده دنیایی مرا سیاه كردند ....  حكم شهادت پدرم 65 درصد بسیجی ام و  درصد برادر جانباز بسیجی ام  و  مجوز سایت درد نیوز و هفته نامه‌ابادگران شمال  و مرا در شوریا كه عضو بودم رد صلاحیت نمودند  و دیگر موارد  خدا جوابشان را داده و می دهد ....خلاصه اینها بگم  تا زمانیكه  من  یعنی سال 1380  با صفر نعیمی دوست نشده بودم  در شهرستان همه مسئولان و شوراها بمن احترام می گذشتند و خوشنام بودم   .. اما وقتی برای صفر نعیمی تبلیغات انجام دادم و تنها دوست  وی بودم  كه تا 1391 با وی بودم  بعداز انتخابات وی علیه من كار كرد و فقط قبر من نكند ....   یعنی تمام بدبخت های  من از زمانیكه برای وی تبلیغ را از سال 1380 شروع كردم شروع شد تمام كاندیدا ها و نمایندگان وقت  علیه من كار كردند  چون فرد نفر اول و ستون تبلیغات  صفر مرا یم دیند با ضربه زدن و پرونده سازی بمن می خواستند صفر تبلیغ كنند  حتی  دلق پوش  نماینده وقت   و اسد پور فرماندار وقت در ظهر انتخابات  دستور بازدشات و شكنجه مرا دادند با مصوبه شورای تامین  با اینكه هیچ كاری نكرده بودم و حتی  با شكنجه یم خواستند از من اعتراف بگیرند بمن نمی گفتند صفر نعیمی نماینده شده است  تا بگویم ما در ستاد صفر نعیمی ما اقدامات مسلحانه  داشتیم  تا در مجازات تخیفیف  بشود و می گفتند ضارب نیا  نماینده شده است  تا با اعتراف فرد اول ستاد صفر  انتخابات راب اطل كنند موفقف نشدند من روز یكشنبه در دادگاه متوجه شدم صفر نعیمی نماینده نهم شده   صفر نعیمی بعداز  انتخابات كل دوستان قدیمی و ستاد ی خود را كنار گذشات حتی به ملاقات من نیامد با اینكه من شنكجه شده بود م   ... خودش را باخت  و افراد ستاد ی دلق پوش در ستاد وی دفتر همكاره شدند ... انشا الله  خاطرات  خودم را به كتاب می نویسم  خواهم نوشت تمام بدبختی ها من زیر سر یان سه نفر و یك نماینده ادوار دیگر است ..   dardnews.ir

دلنوشته  اسماعیل اسدی دارستانی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
ugly christmas sweater hannover 96
پنجشنبه 14 آذر 1398 10:12 ب.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate
you penning this write-up and also the rest of the website is also really good.
http://derpitan.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:27 ب.ظ

Many thanks. I appreciate this.
we recommend cialis info cialis manufacturer coupon buying cialis overnight cialis venta a domicilio cialis rckenschmerzen cialis generisches kanada what is cialis cialis taglich we like it cialis soft gel cialis mit grapefruitsaft
http://singrales.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:19 ق.ظ

Thanks a lot. Loads of knowledge.

price cialis best import cialis we recommend cialis best buy cialis for sale south africa only best offers 100mg cialis legalidad de comprar cialis cialis kaufen bankberweisung cialis prices in england cialis vs viagra cialis vs viagra
canada discount drugs cialis
شنبه 1 تیر 1398 12:34 ب.ظ

Truly plenty of amazing advice.
get cheap cialis non 5 mg cialis generici safe site to buy cialis online cialis bula cialis 5 mg the best choice cialis woman interactions for cialis cialis usa cost what is cialis price cialis wal mart pharmacy
http://snapgeexni.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:37 ب.ظ

Point well applied!.
interactions for cialis cialis name brand cheap only best offers cialis use rezeptfrei cialis apotheke ou acheter du cialis pas cher the best site cialis tablets cialis mit grapefruitsaft cialis generico milano cialis sale online cialis 10mg prix pharmaci
female cialis
جمعه 31 خرداد 1398 04:56 ق.ظ

Useful information. Many thanks!
cialis venta a domicilio generic cialis in vietnam cialis pills canadian cialis cialis kaufen cialis 20 mg best price cialis dosage amounts interactions for cialis cialis dosage cialis daily dose generic
Buy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:43 ق.ظ

You have made your position pretty nicely..
costo in farmacia cialis cialis en mexico precio we choice cialis pfizer india buy cialis uk no prescription does cialis cause gout no prescription cialis cheap we recommend cialis best buy cialis official site cialis in sconto generic for cialis
http://piesogod.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:51 ب.ظ

Tips effectively utilized!!
generic for cialis cialis generico online wow cialis 20 cialis herbs buy brand cialis cheap cialis ahumada cialis purchasing only now cialis 20 mg import cialis tadalafil 10 mg
is 10mg of cialis enough
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:36 ق.ظ

Thanks! Terrific stuff.
cialis usa cost discount cialis cialis in sconto cialis bula cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen wo brand cialis nl cialis billig cialis generique cialis dosage
http://limotu.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:06 ب.ظ

Really many of superb facts!
buy cialis online cheapest tesco price cialis look here cialis cheap canada usa cialis online cialis per paypa prix de cialis venta de cialis canada cialis 30 day trial coupon wow cialis 20 trusted tabled cialis softabs
http://temgeschcar.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:37 ق.ظ

Wonderful advice. Appreciate it.
buy cialis cialis baratos compran uk cialis online venta cialis en espaa cialis super acti precios cialis peru cialis sale online recommended site cialis kanada cialis kaufen wo online prescriptions cialis
http://plesatpoul.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 01:33 ب.ظ

Kudos, I enjoy this.
order cialis from india wow cialis 20 what is cialis cialis with 2 days delivery cuanto cuesta cialis yaho cialis super acti buy cialis online cheapest cialis 5mg prix rezeptfrei cialis apotheke prices on cialis 10 mg
http://camoma.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:47 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
buy brand cialis cheap cialis per paypa achat cialis en itali we use it 50 mg cialis dose online prescriptions cialis cialis venta a domicilio cialis e hiv cialis qualitat cialis pills in singapore price cialis per pill
cialis online no prescription
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:36 ب.ظ

You expressed it superbly.
cialis generico online cialis flussig ou acheter du cialis pas cher cialis daily reviews look here cialis cheap canada cialis reviews click now cialis from canada rezeptfrei cialis apotheke bulk cialis generic cialis at the pharmacy
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:56 ق.ظ

You explained that adequately.
cialis lilly tadalafi cialis canada on line buying cialis in colombia cialis generico in farmacia cialis savings card cialis australian price cialis sale online if a woman takes a mans cialis cialis generico online cialis lowest price
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 06:26 ق.ظ

Very good postings, Thank you.
generic for cialis prix de cialis how much does a cialis cost cialis coupons cialis 50 mg soft tab free generic cialis cialis dosage amounts purchasing cialis on the internet cialis tablets australia cialis price thailand
cialis vs viagra side effects
شنبه 18 خرداد 1398 06:04 ق.ظ

I am really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A small number of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this issue?
https://www.deadvocatenwijzer.nl/node/19535
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 06:15 ب.ظ
コピーブランド最安値安売iPhone8/iphone8 plus/xケース激安専門店
http://www.gem86.com/contacto-transporte
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 06:13 ب.ظ
ロレックススーパーコピー、本物品質ロレックス時計コピー最高級優良店
http://canadianpharmacyonl.com/
جمعه 23 فروردین 1398 10:47 ب.ظ

You revealed this terrifically.
online drug store canadian pharmacies online prescriptions north west pharmacy canada drugs for sale online canada online pharmacies for men canadian online pharmacies legal drugstore online canada drugstore online india trust pharmacy canadian canadian medications list
http://amfms.ro
یکشنبه 18 فروردین 1398 11:24 ق.ظ
楽天コピーブランド通販店舗コピー商品送料 無料!楽天市場-「コピー」検索結果-「バッグ?小物?ブランド雑貨 メンズ
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 07:42 ق.ظ

Thanks a lot, A lot of information.

cialis tadalafil online callus cialis sicuro in linea cialis daily dose generic cialis for daily use cialis prezzo di mercato enter site very cheap cialis rx cialis para comprar cialis 20mg preis cf cialis flussig
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:33 ب.ظ

Cheers, Lots of facts.

generico cialis mexico only here cialis pills buy cialis sample pack generic cialis at walmart cialis daily cialis qualitat american pharmacy cialis cialis mit grapefruitsaft pastillas cialis y alcoho viagra or cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:26 ب.ظ

You actually suggested this perfectly!
we recommend cialis info cialis generico postepay canadian drugs generic cialis legalidad de comprar cialis cialis diario compra the best choice cialis woman look here cialis order on line interactions for cialis we recommend cialis best buy buy cialis sample pack
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:02 ق.ظ

Incredible tons of superb material!
rx cialis para comprar how to purchase cialis on line when will generic cialis be available click here cialis daily uk click here cialis daily uk cialis 30 day trial coupon canadian cialis enter site 20 mg cialis cost free cialis buy online cialis 5mg
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 04:56 ب.ظ

Regards, Awesome information.
order a sample of cialis cialis coupon side effects for cialis only best offers 100mg cialis buy cialis uk no prescription dosagem ideal cialis cuanto cuesta cialis yaho we choice cialis uk tarif cialis france trusted tabled cialis softabs
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 05:35 ق.ظ

Reliable facts. Thank you.
cialis rckenschmerzen weblink price cialis enter site natural cialis we recommend cialis info recommended site cialis kanada cialis patentablauf in deutschland tadalafil 20mg cialis farmacias guadalajara cialis kaufen wo cialis alternative
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 05:31 ب.ظ

Thanks! I value this!
cialis generico in farmacia prezzo di cialis in bulgaria cialis soft tabs for sale click now cialis from canada acquistare cialis internet i recommend cialis generico canada discount drugs cialis buy cialis sample pack cialis dosage recommendations cialis efficacit
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 05:17 ق.ظ

Whoa many of fantastic material.
dosagem ideal cialis cialis generic availability cialis alternative 5 mg cialis coupon printable cialis 20mg cialis 20 mg cost cialis pas cher paris cialis patent expiration generic cialis pill online interactions for cialis
buy cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 04:56 ب.ظ

Regards! Numerous facts.

tadalafil 20 mg viagra vs cialis best generic drugs cialis cialis for sale in europa buying cialis overnight fast cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis great britain rezeptfrei cialis apotheke cialis sale online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو