تبلیغات
فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها - اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها دكتر محمد علی هالو

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

تاریخ:پنجشنبه 19 فروردین 1395-11:26 ب.ظ


اعتصاب رونامه نگار ( اعتراض ) اولین وبلاگ نویس ایرانی (فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز dardnews.ir

   ( به وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی  ایران و بنیاد شهید كشور )

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 07:55 ب.ظ

Wonderful material. Kudos!
order generic cialis online cialis kaufen viagra vs cialis vs levitra generic low dose cialis buy cialis online purchase once a day cialis price cialis best cialis dosage recommendations compare prices cialis uk price cialis wal mart pharmacy
Cialis generic
یکشنبه 2 تیر 1398 04:54 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis daily cialis 30 day sample cialis kaufen wo wow look it cialis mexico cialis from canada cialis kamagra levitra trusted tabled cialis softabs safe site to buy cialis online brand cialis nl cialis coupons printable
http://lobhauhell.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 12:07 ب.ظ

Wonderful posts. Thanks a lot.
cialis dosage acquistare cialis internet order a sample of cialis we choice cialis uk can i take cialis and ecstasy cialis 5mg billiger american pharmacy cialis cialis daily new zealand cialis daily generic for cialis
does blue cross blue shield cover cialis
جمعه 31 خرداد 1398 08:12 ب.ظ

Kudos! Quite a lot of forum posts.

cialis professional from usa costo in farmacia cialis callus cialis 5mg cialis tablets australia we choice cialis pfizer india tadalafil 5mg click now cialis from canada tadalafil generic cialis professional yohimbe
Cialis generic
جمعه 31 خرداد 1398 04:27 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis online deutschland rx cialis para comprar the best choice cialis woman what is cialis trusted tabled cialis softabs cialis side effects tadalafil 10 mg cialis for sale south africa cialis coupon cialis online nederland
http://vollprogat.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:07 ق.ظ

You suggested that adequately!
cialis tablets we like it safe cheap cialis only best offers cialis use cialis generique american pharmacy cialis look here cialis order on line sialis tarif cialis france generico cialis mexico cialis wir preise
Online cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:25 ب.ظ

Kudos, I like this.
viagra vs cialis cialis en mexico precio cialis name brand cheap cialis generico milano precios de cialis generico cialis 100 mg 30 tablet cialis 20 mg cost wow cialis tadalafil 100mg effetti del cialis cialis for bph
http://hampcabsai.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:10 ق.ظ

Wonderful advice. With thanks.
cialis vs viagra tadalafil 20 mg cialis 5 effetti collaterali prezzo cialis a buon mercato cialis for sale in europa tadalafil 20 mg generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg funziona cialis 100mg suppliers buy cialis online nz
http://reicarlna.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:22 ق.ظ

This is nicely put! !
female cialis no prescription best generic drugs cialis buy cheap cialis in uk cialis baratos compran uk free cialis tadalafil 20mg where do you buy cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis dosage recommendations cialis kaufen wo
Cialis prices
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:39 ق.ظ

Truly loads of wonderful knowledge.
get cheap cialis buy original cialis cialis for bph cost of cialis per pill cialis billig cialis tadalafil cialis flussig safe dosage for cialis cialis billig cialis rckenschmerzen
where to buy cialis in uk
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:42 ب.ظ

This is nicely put! !
brand cialis nl cialis sale online precios cialis peru generic cialis in vietnam cialis daily dose generic buy name brand cialis on line cialis 5 mg para diabeticos only now cialis for sale in us cialis super acti cialis online napol
http://ramtere.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:10 ق.ظ

Many thanks. Wonderful stuff.
legalidad de comprar cialis we use it cialis online store price cialis per pill overnight cialis tadalafil cialis daily new zealand import cialis cialis 20 mg cut in half cialis uk cialis billig cialis daily reviews
http://richeri.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

You actually stated it exceptionally well!
cialis online tadalafil 20 mg 5 mg cialis pharmacie en ligne the best choice cialis woman prices on cialis 10 mg cialis wir preise cialis great britain discount cialis cialis tablets australia generic cialis with dapoxetine
http://tantnasun.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 01:02 ب.ظ

Truly loads of helpful knowledge!
wow cialis 20 generic cialis 20mg tablets cialis cipla best buy cialis online nederland cialis without a doctor's prescription safe site to buy cialis online cialis 5 mg buy cialis 5 mg scheda tecnica cialis 05 achat cialis en europe
cialis buy online uk
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:43 ب.ظ

You revealed it effectively.
we recommend cialis best buy preis cialis 20mg schweiz comprar cialis 10 espa241a rx cialis para comprar cialis pills price each buy cialis cialis online nederland prezzo cialis a buon mercato miglior cialis generico we recommend cialis best buy
http://perdiego.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:20 ق.ظ

Excellent write ups. With thanks.
cialis en mexico precio american pharmacy cialis ou acheter du cialis pas cher cialis tadalafil online tadalafil 5mg cialis daily cialis great britain no prescription cialis cheap wow cialis 20 canadian drugs generic cialis
http://skyrelec.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:13 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cost of cialis cvs cialis mit grapefruitsaft cialis 05 cialis taglich opinioni cialis generico cialis for bph cialis 100 mg 30 tablet cialis savings card cialis 20mg preis cf cialis 50 mg soft tab
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:53 ب.ظ

Regards! I like this!
dose size of cialis buying cialis on internet the best choice cialis woman cialis 05 cialis billig click here cialis daily uk cialis 20 mg cut in half cialis cost achat cialis en suisse cialis preise schweiz
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:58 ق.ظ

Great forum posts, Regards.
only best offers 100mg cialis purchase once a day cialis usa cialis online cialis 30 day trial coupon legalidad de comprar cialis buy cialis online canadian discount cialis canada discount drugs cialis generic cialis at the pharmacy cialis soft tabs for sale
viagra fail
شنبه 18 خرداد 1398 06:05 ق.ظ

Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to make a great article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:38 ق.ظ

Excellent information. With thanks!
cialis prezzo al pubblico cialis diario compra cialis rckenschmerzen cialis patent expiration generic cialis pill online cialis qualitat cialis uk wow cialis tadalafil 100mg the best choice cialis woman deutschland cialis online
http://canadianpharmacyes.com/
جمعه 23 فروردین 1398 09:07 ب.ظ

Cheers! An abundance of knowledge!

canadian pharmaceuticals stocks canada online pharmacies for men canada pharmacies online prescriptions canadianpharmacyusa24h canadian medications, liraglutide good canadian online pharmacies canadian online pharmacies canadian online pharmacies rated pharmacy times canadian drugstore
http://canadianpharmacyonl.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 07:32 ق.ظ

Helpful postings. Thanks a lot.
north west pharmacies canada best canadian pharmacies online drugs for sale in canada cialis from canada safe canadian online pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate canada vagra canada medication prices canada medication cost canadian pharmaceuticals stocks
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 07:04 ق.ظ

Many thanks, Ample data!

buying brand cialis online only best offers cialis use cialis herbs cialis dosage comprar cialis navarr cialis sans ordonnance when will generic cialis be available cialis baratos compran uk online prescriptions cialis cialis 20 mg cost
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:55 ق.ظ

You said it adequately..
when can i take another cialis cialis mit grapefruitsaft cialis prezzo di mercato dosagem ideal cialis cialis rezeptfrei sterreich ou trouver cialis sur le net try it no rx cialis brand cialis generic fast cialis online cialis purchasing
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:49 ب.ظ

With thanks, I appreciate it.
cialis generika we choice cialis pfizer india cialis tablets low cost cialis 20mg where do you buy cialis purchasing cialis on the internet cialis mit grapefruitsaft cialis coupon cialis y deporte we choice cialis pfizer india
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:42 ق.ظ

This is nicely expressed. !
venta de cialis canada cialis cost american pharmacy cialis cialis 20mg prix en pharmacie canadian cialis cialis generico cialis tadalafil generic cialis soft gels cialis for daily use cialis pills price each
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 04:36 ب.ظ

Wow lots of great material.
cipla cialis online cialis with 2 days delivery cialis for sale south africa american pharmacy cialis cialis qualitat cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg effetti collateral tadalafil 5mg cialis super acti click here cialis daily uk
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 05:16 ق.ظ

Whoa plenty of valuable tips!
cialis y deporte cialis 20 mg best price viagra or cialis safe dosage for cialis try it no rx cialis we recommend cialis best buy cialis kaufen wo cialis 5 mg funziona cialis australia org generic cialis at walmart
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:10 ب.ظ

With thanks. Terrific information!
get cheap cialis cialis en mexico precio we choice cialis uk cialis para que sirve tadalafil tablets chinese cialis 50 mg chinese cialis 50 mg where cheapest cialis cialis 20 mg cialis tablets for sale
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo