تبلیغات
فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها - اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها دكتر محمد علی هالو

اعتصاب رونامه نگار اولین وبلاگ نویس ایرانی ،فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز اعتراض به وزیر ارشاد و بنیاد شهید كشور

تاریخ:پنجشنبه 19 فروردین 1395-10:26 ب.ظ


اعتصاب رونامه نگار ( اعتراض ) اولین وبلاگ نویس ایرانی (فعال حقوق بشر و مدیر مسول سایت درد نیوز dardnews.ir

   ( به وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی  ایران و بنیاد شهید كشور )

درخواست رسیدگی به ریس جمهور  و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

موضوع : اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به دو درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )
این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .
دو درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادی تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه
حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

...1-صدور پروانه سایت درد نیوز dardnews.ir تاسیس 1379     

   2- پی گیریی در صدور حكم شهادت   پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت سال دفاع مقدس  من  كه با اعمال نفوذ جریان انحرافی احمدی نزاد (بخاطروبلاگ نویسی و سایت درد نیوز ) حكم شهادتش با توجه به اسناد و مدارك پزشكی صادر نشد
مشروح درخواست :
1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است
 
واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد
  
2-صدور حكم شهادت پدر جانباز 65 درصد بسیجی هشت  سال دفاع مقدس  ( با توجه به اسناد و مدارك  پزشكی و گواهی پزشك معالج ).. بخاطر فعالیت وبلاگ نویسی  و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  و گیلان من و ایران نیوز و رونامه نگاری   نماینده اسبق  و فرماندار اسبق و جریان انحرافی  دسیسه كردند  ... پدرم  كه جانباز هشت سال دفاع مقدس است ( بسیجان هشت سال دفاع مقدس از 1359 تا 1362..)  جانباز 65 درصد بود بعداز سالها زمین گیری بر اثر جانبازی و موج گرفتگی بارها بستری طولاتی مدت داشته بخاطر موج گرفتگی ( یك چشم تخلیه و چشم دیگرش كم بینا  و بدنش كلا پلاتین بود و دوبار بخاطر موج گرفتگی و جانباز یبرای مداوا المان اعزام شده بود ... خلاصه بر اثر جانبازی درمهرماه 1388 در بیمارستان دولتی  آستارا به لقا الله پیوست و  چون دكتر نمی دانست وی جانباز است فوت نوشته بود ...اما بعدا كه پرونده پزشكی و جانبازی را بردیم گفت بر اثر جانبازی است یعنی موج گرفتگی و..... حتی در نامه رسمی  به بنیاد تشریح  كرد  اما بنیاد گیلان اعلام می كند كمیسیون یكبار رای داده است و مدارك بستری پدرم در بیمارستان شفا  رشت و بیمارستان تخصصی اعصاب و روان بنیاد شهید ایثار شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیاد ) را به كمیسیون نمی فرستد (قبلا مدارك بیمارستان شفا و بیمارستان اعصاب و روان بنیاد در اردبیل  به كمیسون پزشكی و حتی در پرونده پدرم نبود )  ما درخواستمان  بود كه مدارك بستری بیمارستان شفارشت   و بیمارستان اعصاب و روان شهید باریاب اردبیل ( متعلق به بنیادشهید  ) و گواهی  دكتر معالج  كه پدرم آنجا بستری بود فوت شده  كه تایید می كند پدرم بر اثر بیماری  جانباز شده است  به كمیسیون تجدید نظر ماده 15 بنیاد شهید فرستاد شود اما بنیاد گیلان بخاطر اعمال نفوذ  دو فرد كارمند بنیاد شهید استان گیلان ( كه دوستان نماینده سابق و...هستند و وابسته به جریان انحرافی احمدی نزاد بودند و هستند  ) مانع می شوند  و در بنیاد شهید استان نفوذ دارنند ...(حتی  جریان انحرافی در زمان احمدی نزاد با نامه نگاری از طریق ریس بنیاد شهید آستارا و گیلان  حتی می خواستند  قبر پدرم كه روی سنگ قبر نوشته بودیم  شهید جانباز   تخریب كنند كه با مخالفت شورای تامین شهرستان این كارانجام نشد )

درخواست ارسال مدارك بستری  بیمارستان  شفا و بیمارستان اعصاب و روان ایثار  ( متعلق به بنیاد )  و گواهی تایید پزشك بیمارستان دولتی مبنی بر مرگ بر اثر جانبازی  به كمیسیون ماده 15 بنیاد شهید بدون اعمال نفوذ است  تا احقاق حق و پدرجانباز 65 درصد بسیجی  من  حكم شهادتش صادر شود ...

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد             -----  astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/     ---

  dardnews.ir

 

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 07:04 ق.ظ

Many thanks, Ample data!

buying brand cialis online only best offers cialis use cialis herbs cialis dosage comprar cialis navarr cialis sans ordonnance when will generic cialis be available cialis baratos compran uk online prescriptions cialis cialis 20 mg cost
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:55 ق.ظ

You said it adequately..
when can i take another cialis cialis mit grapefruitsaft cialis prezzo di mercato dosagem ideal cialis cialis rezeptfrei sterreich ou trouver cialis sur le net try it no rx cialis brand cialis generic fast cialis online cialis purchasing
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:49 ب.ظ

With thanks, I appreciate it.
cialis generika we choice cialis pfizer india cialis tablets low cost cialis 20mg where do you buy cialis purchasing cialis on the internet cialis mit grapefruitsaft cialis coupon cialis y deporte we choice cialis pfizer india
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:42 ق.ظ

This is nicely expressed. !
venta de cialis canada cialis cost american pharmacy cialis cialis 20mg prix en pharmacie canadian cialis cialis generico cialis tadalafil generic cialis soft gels cialis for daily use cialis pills price each
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 04:36 ب.ظ

Wow lots of great material.
cipla cialis online cialis with 2 days delivery cialis for sale south africa american pharmacy cialis cialis qualitat cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg effetti collateral tadalafil 5mg cialis super acti click here cialis daily uk
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 05:16 ق.ظ

Whoa plenty of valuable tips!
cialis y deporte cialis 20 mg best price viagra or cialis safe dosage for cialis try it no rx cialis we recommend cialis best buy cialis kaufen wo cialis 5 mg funziona cialis australia org generic cialis at walmart
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:10 ب.ظ

With thanks. Terrific information!
get cheap cialis cialis en mexico precio we choice cialis uk cialis para que sirve tadalafil tablets chinese cialis 50 mg chinese cialis 50 mg where cheapest cialis cialis 20 mg cialis tablets for sale
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 04:58 ق.ظ

Amazing lots of fantastic tips.
cialis soft tabs for sale cialis daily reviews how to buy cialis online usa walgreens price for cialis acheter cialis meilleur pri enter site very cheap cialis cialis professional from usa generico cialis mexico cialis savings card cialis professional yohimbe
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:35 ب.ظ

Many thanks, Ample advice.

tadalafil 20mg achat cialis en itali pastillas cialis y alcoho cialis tadalafil we choice cialis uk cialis italia gratis generic cialis pill online cialis rezeptfrei sterreich tesco price cialis cialis diario compra
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 04:35 ق.ظ

Many thanks! Ample data.

where cheapest cialis achat cialis en suisse cialis 5 mg para diabeticos cialis generique cialis online we choice cialis pfizer india prices for cialis 50mg tadalafil 10 mg canadian cialis what is cialis
buy cialis delhi
شنبه 10 آذر 1397 05:10 ب.ظ

Whoa many of fantastic advice!
when can i take another cialis deutschland cialis online we choice cialis uk buy generic cialis cialis daily cialis generico online cialis generic tadalafil buy tadalafil 20 mg enter site very cheap cialis venta cialis en espaa
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:11 ق.ظ

Fine write ups. Appreciate it!
we choice cialis uk cialis name brand cheap look here cialis cheap canada cialis patent expiration cialis for sale south africa cialis en mexico precio female cialis no prescription compare prices cialis uk cialis 5 mg buy cialis tablets
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 04:55 ب.ظ

Cheers, Terrific stuff!
overnight cialis tadalafil cialis 5 mg canadian cialis cialis 05 acquistare cialis internet cialis price in bangalore generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg cut in half we recommend cialis info cialis generika
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 05:10 ق.ظ

Truly tons of useful info!
wow look it cialis mexico cialis pills price each how to buy cialis online usa cialis pills boards generic low dose cialis cialis 5mg billiger achat cialis en europe generic low dose cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis online
buy cialis uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:49 ب.ظ

Excellent stuff. Many thanks.
bulk cialis we choice cialis uk warnings for cialis only now cialis for sale in us generic cialis pro click here to buy cialis side effects of cialis cialis name brand cheap cialis 20 mg cost cialis super acti
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:57 ق.ظ

Regards, Good information.
cialis pills boards generic cialis 20mg uk cialis sale online chinese cialis 50 mg generic cialis tadalafil generic cialis review uk cialis authentique suisse cialis cipla best buy cialis baratos compran uk cialis rezeptfrei
buy cials online
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:04 ب.ظ

Thank you! Wonderful information!
how do cialis pills work cialis 5 mg para diabeticos opinioni cialis generico only now cialis for sale in us cialis e hiv buy cialis precios cialis peru what is cialis cialis daily reviews cialis 5mg
cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:22 ق.ظ

You've made your stand quite effectively.!
can i take cialis and ecstasy cialis pills price each interactions for cialis cialis professional yohimbe cialis 20 mg effectiveness cialis price in bangalore cialis super acti cilas cialis sans ordonnance purchasing cialis on the internet
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 10 مهر 1397 07:38 ب.ظ

Incredible loads of beneficial advice.
where cheapest cialis cialis kaufen viagra vs cialis effetti del cialis we choice free trial of cialis link for you cialis price tadalafilo cialis 30 day trial coupon cialis prezzo in linea basso cialis daily new zealand
Online cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 01:20 ب.ظ

You actually said this very well.
cialis y deporte cialis 5 mg generic cialis 20mg uk free cialis cialis online holland buying brand cialis online bulk cialis generic cialis pill online cialis for sale cialis for sale in europa
canada online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 01:38 ق.ظ

Thank you! Loads of knowledge.

canadian prescriptions online are canadian online pharmacies safe northwest pharmacies online canadian prescriptions online buy viagra 25mg canadian cialis northwest pharmacies in canada pharmacy near me canadian government approved pharmacies viagra canadiense
viagrayosale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 10:52 ب.ظ

Wonderful data. Kudos.
cuanto cuesta cialis yaho safe site to buy cialis online where do you buy cialis trusted tabled cialis softabs non 5 mg cialis generici cialis generika venta cialis en espaa cialis 20mg preis cf we like it cialis price buying cialis overnight
online pharmacies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:27 ق.ظ

Seriously many of good tips!
canadian pharmacy viagra brand candida viagra pharmacy canada 24 drugs for sale usa canadian pharmacy cialis buy viagrow global pharmacy canada canada medication list canadian rx world pharmacy is trust pharmacy in canada legitimate
http://viagraiy.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:25 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy it!
sildenafil generic uk buy women viagra sildenafil uk online buy viagra uk cheap order viagra cheap viagra tablets online purchase prescription viagra uk buy real viagra online cheap cheap sildenafil uk purchase viagra uk
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:54 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
price cialis wal mart pharmacy cialis daily we recommend cialis best buy tesco price cialis cheap cialis cialis australian price cialis e hiv cialis billig cialis daily new zealand venta cialis en espaa
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:52 ب.ظ

Kudos! Ample stuff!

price cialis per pill cialis 5 mg schweiz cialis generic tadalafil buy sublingual cialis online cialis en mexico precio cialis generic cialis pas cher paris cipla cialis online cialis prezzo al pubblico buy cheap cialis in uk
viabiovit.com/viagra-erection-size.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:55 ق.ظ

Excellent information. Thanks.
where can you buy viagra online buy viagra online no prescription uk how to get cheap viagra buy viagra uk buy cheap viagra online uk buy viagra from india is it illegal to buy viagra online where to purchase viagra online buy viagra soft buy viagra tablets online
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:23 ق.ظ

You actually reported it perfectly!
cialis italia gratis viagra or cialis cialis taglich only now cialis for sale in us achat cialis en suisse achat cialis en europe viagra vs cialis cialis 20mg preis cf price cialis best brand cialis generic
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:28 ب.ظ

Kudos, Plenty of data.

cialis 5 effetti collaterali side effects of cialis generic cialis pro how much does a cialis cost click here take cialis comprar cialis navarr generic low dose cialis if a woman takes a mans cialis cialis 100mg suppliers buy online cialis 5mg
Viagra purchasing
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:46 ب.ظ

Beneficial write ups. Thank you!
get a viagra prescription kamagra how can i buy viagra without seeing a doctor buy generic viagra viagra in pharmacy online viagra order where can i buy viagra online uk no prescription viagra online viagra with prescription online rx online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo