فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها دكتر محمد علی هالو

هوشنگ وقر دوست سرهنگ بازنشسته ارتش (نویسنده ومحقق و تحلیل گر و شاعر معاصر )

تاریخ:یکشنبه 15 فروردین 1395-11:48 ب.ظ

(مدد کاران )                                                                 |پیرمرد دو روز بود که وارد هفتادو هفتمین سال زندگیش شده بود.او داشت کتاب دنیای پس از مرگ لئون دنی را مطالعه می کرد.این واقعیت را هم مثل بسیاری می دانست که کل کاینات درحال زایش وفرسایش است.  اوخودش را جزئی از کا ئینات حتی اگرشده بصورت یک اتم اکسیژن یا هلیوم تصور می کرد .برای همین مثل هرشب دیروقت خوابش برد.پیش ازخواب در یاداشت اش نوشت :سرباز داوطلب باز نشسته نمی شود!یا کشته می شود ویا می میرد!                                                          امروز شنبه ساعت ده صبح تلفن همراهش زنگ خورد.با کمی تاخیر ناشی از  کبر سن  گوشی را برداشت.صدای یک بانو بود که فریاد گونه و تند خویانه می گفت آقا بیایید فورا فرزندتان را ترخیص کنید و ببرید!                                                                                                     دخترپیرمرد مادر زاد بیماری فلج مغزی شدید داشت. اواز طریق بهزیستی استان تهران ده سال پیش به آسا یشگاه خیریه کهریزک سپرده شد که اینک بیست و هشت ساله است.بیست ودوسال پیش مادرش بجهت بحران شدید روحی از ادامه راه بازمانده و ترجیحا متارکه کرده و رفته بود!                                پیر مرد در برابرپرخاش های خانم تلفن کننده که خودرا مدد کارآسایشگاه  معرفی می کرد.پرسید مگر چه شده ؟                                                                                                         بانوی مدد کار با تندی بیشتر گفت :شما فورا بیا تا بگویم که چه شده بعد بلا فاصله ادامه داد دخترتان با پسر ها رابطه پیامکی بر قرار می کند!                                                                            مرد گفت:خانم محترم من به توصیه پزشکم فعلا در شهر ستان هستم فردا حرکت می کنم و میآیم .           _نخیر بهانه نیاور همین الان بیا و ببرش! ارتباط  قطع شد.                                                    پیر مرد با نگرانی مضاعف رفت پایانه شهر تا برای فردا بلیت تهیه کند.ساعت یازده شب سوار اتوبوس شد وحرکت بسمت تهران. ظهر دو شنبه در تهران بود .فردا سه شنبه روزعید مبعث است و تعطیل رسمی .صبح چهار شنبه با  مترو ساعت ده صبح رسید به مجتمع آسایشگاهی ومستقیم رفت به دفترمدد کاری.      

  خانم مددکاربامشاهده پیرمرد بدوا سعی کرد بطورحرفه ای هم که شده آرامش خود را حفظ کند وبالبخند کلیشه ای حرف بزند .اما نتوانست . بعد از چند جمله آرام شروع به توپ وتشر نمود که بخاطر دخترتو من و هم کارانم توبیخ شده ایم و چند نفر هم در آستانه اخراج از مجتمع هستند .همین الان فرزندت را مرخص می کنیم و بر میداری ومی بری، علت؟                                                                 تلفنی گفتم  به علت ایجاد ارتباط با پسر های آسایشگاه !                                                       پیر مرد گفت ؛خانم محترم:ایجاد ارتباط بین ادم ها یک واژه کلی وگسترده است.از طرفی در اینجا آسایشگاه مرد ها وزنها در یک محوطه قرار دارد. فقط خوابگاهشان جداست.در یک مجتمع شبانه روزی با چنین انبوه مدد جویان ارتباط اجتناب نا پذیراست .این رابطه ممکن است با تلفن همراه باشد که همه دارند. ممکن است عصر ها که اطراف حوض ودور هم می نشینند کلامی و روبرو باشد شاید هم جوانتر ها همدیگر را لمس  بکنند.اما دست کم ارتباط جنسی در مورد فرزند من ممکن نیست مگر با مدد مدد کاران و خدمه زیر امر شما که هم آهنگی شده باشد. زیرااین توانخواه فلج مغزی است که حتی روی زمین هم نمی تواند بنشیند ویاحتی غلت بزند.برای جا بجاشدن فقط متکی به ویلچراست.ونشستن روی ویلچرهم به کمک خدمه برایش ممکن می شود. اگر چنین بوده از صدر تا ذیل مراقبین مقصر و مسئولند.من وامثال من فرزندانمان را که معلولیت دارند با دست اداره بهزیستی به امانت به شماها سپرده ایم .                                                                                                                     خانم مدد کار رنکش برافروخته شد. چشم هایش گرد شد ورفت بالای حدقه! لبهایش به لرزه افتاد گوشه های دهانش را کف غلیظی گرفت و شروع به تشر زدن به پیر مرد کرد .برای ما تو حق نداری تکلیف روشن کنی باید فرزندت را همین الان ترخیص بکنی وببری .بعد برو به هر کجا که بلند است  دستت را بگذار!                                                                                                

پیرمرد گفت :شما حق ندارید سرمن داد بکشید اگر موردی هم بوده من مقصر نیستم من فقط پدر این بچه هستم والان هم امکان بردنش را ندارم .                                                                       _مددکارگفت:این حرفها بیخود است همین الان تاکسی تلفنی بگیر و ببر. در بطن کلام خانم منطق اصلی همین بود یعنی فرزندت را ببر ومرا که ممکن است کارم را از دست بدهم یاری کن (مدد کاران  خودشان مدد خواه ترند!)                                                                                                  پیرمرد از دفتر بیرون آمد. ساعت یازده پیش از ظهر بود .مدتی در محوطه قدم زد تا شاید تدبیری بیندیشد .تمرکزش را از دست داده بود.اندیشید برود وبا دوستانش مشورت کند شاید جایی پیداکند و فردا با آرامش بیشتر برگرددو تکلیف راروشن کند . دم در خروجی نگهبان مانع خروجش شد !                 چرا ؟                                                                                                              خانم مدد کار گفته شما حق خروج ندارید !                                                                        به چه جرمی ؟                                                                                                      ما نمیدانیم این یک دستور است وما ماموریم و معذور!یقه پیر مردداشت میان پنجه های نگهبان جوان فشرده می شد.                                                                                                          یقه ام ول کن .نگهبان یک کمک دست دیگر راهم صدا زد و پیر مرد را کشان کشان انداختند داخل محوطه .                                                                                                           مرد خسته و فرسوده مدتی روی نیمکت دم در نشست .مغزش گویی از کار افتاده با شد هیچ تصمیمی نمی توانست بگیرد .در گوشی همراهش داشت اسامی را مرور می کرد تا از آشنایان مدد خواهی کند. به نام یکی از سرداران هم رزم دوران دفاع مقدس رسید. زنگ زد سردار در جلسه بود. گفت: برو پیش بخشدار کهریزک که خودش هم یکی از سرداران است و پیر مرد حق خروج نداشت .تا ساعت پنج بعد از ظهرگاهی قدم میزد و زمانی روی نیمکت های محوطه می نشست تا اینکه همان نگهبان آمد به سراغش ؛ خانم مدد کار گفته بیاید دفترم!

 من باایشان کاری ندارم فقط می خواهم مدیر اسایشگاه را ببینم .

 نگهبان رفت و برگشت وگفت خانم می گویند دکتر کسی را نمی پذیرند!

 نیم ساعت گذشت نگهبان دوباره خبر اورد که در محوطه روبرو در دفتر مددکاری دکتر شمارا می پذیرند.              

 در دفتر مدد کاری یک خانم نشسته بود در حالیکه او دکترراقبلاملاقات کرده بودو دکتر یک آقای جوان بود. آن خانم گفت: دکتر جایی کاری داشت رفت. من معاون او هستم. سپس باز با رافت کلیشه ای  گفت: حالا بفرمایید بنشینیدآقا!

  پیرمرد پیش خود فکر کرد پس این خانم همان آدم خوبه معروف می تواند باشد آن یکی خانم بده بوده! بلافاصله خانم مددکاراولی باهمکارانش رسیدند. پس از اندکی صحبت های گاهی نرم وگاهی خشن قرار شد که تا یک هفته دیگر پیر مرد دخترش را ترخیص کند و ببرد.نوشتند وامضا کردند وساعت شش بعد ظهر اجازه دادند که مرد خسته وفرسوده از در برود بیرون!

فردا  صبح پیرمرد رفت دفتر بخشدار کهریزک. مردی بود با اعتقاد ی گویا ودر هیئت یک رزمنده راستین این از رفتارش مشهود بود. پیرمرد بدون اینکه بگوید کیست وچکاره بوده خلاصه موضوع را شرح داد . بخشدارخواسته اش را پرسید.

می خواهم فرزندم از این آسایشگاه بجای دیگری منتقل شود.

بخشدارمینوت نامه را گرفت داد بدست پیر مرد سپس در ذیل نامه موضوع را به معاون اجتماعی بخشداری اهاله داد . معاون یک خانم جوان و کاملا آشنا بکار بنظر می آمد .بطوریکه با شکیبایی حرفها و خواسته اوراشنید.پیشنهاد کرد که دخترش در همان آسایشگاه بماند بهتر است . تلفنی بامدیر مجتمع و سپس با مدیر سلامت آسایشگاه صحبت کردوذیل نامه را پا راف نمود داد دست پیر مرد و گفت نگران نباشید درست شد بروید دفتر اداری آسایشگاه و نامه  رابدهید به دفترداردکترمعاون سلامت .

پیر مرد نامه رابرد داد به دست دفتر داراو پس از مطا لعه گفت: گمان نمی کنم موافقت شودپیرمرد پیش خود اندیشید پس در اینجا دفتر دار هم صاحب قدرت اجرایی است .تو بخشدار را از کجا می شناسی؟ .پیر مرد هردو پرسش را نشنیده گرفت و جواب نداد !یک ساعت ونیم بعد دکتر آمد و رفت دفترش .حدود یکساعت  کمیسیون وناهار داشتند  تا آمدند بیرون . مردی بود  جوان ریز نقش حدود چهل و چند ساله باتیپ ورزشکاری. با پیر مرد دست داد احوال پرسی کرد وبا یک رفتار معقول و منطقی حرف آخرش این بود که باید مریض ات را ببری. پیرمرد گفت من نه بودجه اش را دارم ونه آدمش را ونه جایش را .دکتر گفت می دانم مشکل است اما من چکار بکنم این آیین نامه و اساس نامه است که اگر معلولی چنین خطا یی مرتکب شد به خانواده اش تحویل داده شود. حالا امشب شما ببرید منزل فردا بیاورید بعد بیایید دفتر من تا جایی برایش پیدا کنیم !                             

  پیرمرد که در این چند روز ازغذا وخواب افتاده  و کلی از وزنش را از دست داده بود دیشب را کمی راحت خوابید. فرداکه همین امروز باشد  پیرمرد دم دفتر داخلی دکتر نشسته است. ساعت ده دکتر از بازدید برگشت .مثل دیروز با خوشرویی پیر مرد را پذیرفت اما  کلام آخرش این بود که باید دخترت را ببری !بکجا؟ آن دیگر مشکل شماست . این همان جمله ای بود که در بیشتر ادارات از زبان مسولین امورهمه ما ها می شنویم ( این مشکل شماست)! پیرمرد از او سه ماه فرصت خواست تا بکمک دوستان وکانون پیشکسوتان نیرو های مسلح جایی پیدا کند. اما پیشنهاد دکتر این بود که باید با معاونم همکاری کنید. معا ون ایشان بانویی جوان باقدی برافراشته ظاهری فرشته سان امابا درونی چگونه توصیف کنم ! خلاصه اش ( از بالا به پایین نگر)  معلوم شد این خانم معاون دکتراست که خود دکترهم معاون سلامت مجتمع است.با نشستن پیر مرد در دفتر معاون سلامت با همآهنگی هایی که قبلا با هم کرده بودند بزودی آن مدد کار اولی و همکارانش هم رسیدند .ناگفته نماند از امروز یکی از دوستان برای اینکه مبادا پیر مرد به جهت ضعف از پا بیفتد اورا همراهی می کرد ودر یک فاصله منطقی با اومی ایستاد.(تماس نظری)                                                                                                           

 به هر روی خانم  معاون بیست روز بیشتر فرصت نداد تاپیر مرد دخترش را ترخیص کند .صورت جلسه صوری تنظیم و با چهارامضااجرایی شد. در حالیکه خانم مدد کار اصرار داشت که پیرمرد پای ورقه انگشت هم بزند !زیرا اودیگر از جلد یک مدد کار در آمده بودومانند یک منتقم رفتار می کرد .                                                                                                         

 فردای روز پیرمرد اول به کانون نیروهای مسلح رفت.تا از آنجا مدد فکری واجرایی بگیرد. نامه ای نوشت به عنوان رییس کانون مبنی بر اینکه حال که اصرار بر این است که این توان خواه از آسایشگاه خیریه کهریزک ترخیص شود اورا به آسایشگاهی درمرکز گیلان منتقل کنند وسازمان بیمه و باز نشستگی هم برای نگهداری این فرزند معلول کمک مالی بکند .امیر ریاست کانون در نهایت دلسوزی و کمک دهی دستور داد نامه مبسوطی به خدمات درمانی و کانون رشت نوشته شود وبرای گرفتاری این پیش کسوت مدد خواهی شود. پیرمرد داشت اندک اندک خودش را باز می یافت وبا نامه کانون قوت قلبی گرفته بود .برگشت به ده سال پیش که چگونه این دختر در آن مکان پذیرفته شد.

بازدید های متعدد محسوس ونامحسوس وسیله سازمان های زیربط بهزیستی کل کشور سپس بهزیستی استان تهران وکمیسیون پزشکی بود که حکم به این داد تا این توان خواه در مجتمع خیریه دکتر حکیم زاده پذیرفته شود.اما اکنون بوسیله یک بانوکه عنوان مددکاری را یدک می کشد باید مثل یک گونی سیب زمینی به کول پدرش بگذارند تا ببرد.                                                                                   یکی از بستگان پیرمرد به او گفت : نامه ای به دفتر ریاست جمهوری بنویس و اوچنین کرد . نامه ای هم به آسایشگاه نوشت که اگر قرار است جا بجایی یا ترخیص درکار باشد چون پذیرش از طریق بهزیستی تهران بوده  به روش اداری واز طریق بهزیستی استان تهران انجام بگیرد ونامه ای هم به همین سیاق به بهزیستی استان تهران نوشت ودرخواست کمک کرد .                          

بهزیستی استان پیرمرد را احضار نمود.پس از گذر از چندین اتاق که در هر اتاق چهار یا پنج نفر خانم کار مند نشسته بودند در انتها به او گفته شد که کاری برای ابقای توان خواه شما از ما ساخته نیست! چون آنجا خیریه است واز نظر اداری نمی توانیم دستور بدهیم!یعنی هم آهنگی ها پیشتر شده بود!       

یکهفته مانده به پایان مهلت بیست روزه ، مددکار زنگ زد که چرا نمی آیید فرزندتان را ببرید .گفته شد با هیئت امنا و خیرین تماس گرفته شده قراراست بیمار ابقا شود!  خانم مددکار سخت بر آشفت که بما چیزی گفته نشده بیا و زودتربچه ات راببر! 

 چهارروز مانده به پایان مهلت، پیرمرد رفت آسایشگاه ودرخواست دیدار با خانم  معاون تندرستی را نمود .درشرایطی باآن خانم روبرو شد که داشت از دفتر  بیرون می آمد.  با دیدن پیرمرد سخت برآشفت درحالی که رنگش پریده بودپشت به آن پیرمرد کرد و گفت:حالا نامه نویسی هم می کنی ! سپس باپشت دست بشکل دفع کردن یک مگس مزاحم گفت: برو برو حرف هم نزن چهار شنبه موعد تعهدت تمام است برگه ئ ترخیص اش راهم نوشته ام دخترت رابردارو ببر!

روز هفتم تیر از ساعت هشت صبح تا چهار بعد از ظهرپیر مرد در گیر مراحل ترخیص بچه اش بود.  ان دوست  که پیرمرد را همراهی می کرد در آخرین مراحل ترخیص شنیده بود که خانم مدد کارتلفنی به کس یا کسانی که یکی از بستگانشان در نوبت بستری شدن بوده  می گفته که بالاخره بیرونش کردم و من    هر کاری از دستم بر بیاد برایتان انجام می دهم !                                                                واضح بود که آن خانم مدد کارخودش را رقم زننده سرنوشت نه فقط معلولین آنجا  بلکه والدین آنها هم میدانست. توقع داشت پیرمرد به التماس بیفتد.اما نمیدانست او یک کهنه سرباز است .التماس و به پای کسی  افتادن در قاموس او جایی ندارد. بیشتراین روحیه مرد کهنسال بود که آتش خشم مدد کاررا شعله ورمی کرد. او می خواست نه فقط پیر مرد بشکند بلکه فرو بریزد .او عدم توانایی خود ودیگر خدمه را در امانت داری از فرزندان مدد خواه خودرا  با روشی طلب کارانه درپوشش رفتارآنچنانی اش قرار می داد.گویا او فراموش کرده بود که حقوق ومزایای خودرا بابت خدمت به این مدد خواهان دریافت می کند.بدیهیست قصور هر مسئول باید موجب روش های تنبیهی باشد.مشخص بود که صحبت های نخستین جلسه با پیرمرد ونامه اش به بهزیستی  آن دو بانو را سخت اذیت کرده بود که چرا پدر یک معلول اینقدرباید گستاخ باشد که اعمال آنها را زیر سوال ببرد !.در دقایق آخر که بچه ترخیص می شد .آن بانوی مدد کار برای تخلیه باقی مانده کینه اش خود را به پیرمرد رساند و با امیزه ای از تحقیر و تمسخر گفت :حالا کجا می خواهی ببری؟ پیرمرد با نگاهی که از توان روحی و قدرت تحمل شدایداو حکایت داشت باعث شد که خانم آن چنان فرو بریزدکه خودرا بی هوا درون نیمکت های راهرو رها کند .            ( این یک نامه ئ سرگشاده نیست بلکه یک داستان سر بسته است )                                        فقر ونداری و معلولیت شرم آور نیست اما در بسیاری جاها از جمله آسایشگاه خیریه کهریزک چرا.حکومت ما حکومت مستضعفان عنوان گرفته  اما برای یک ایرانی گویا نداری جرم محسوب می شود .در بیشتر داستان های ما وحتی سایر ملل جهان قهرمان ها مردمی فقیرند اما بی نهایت خردمند و پاکدامن .نتیجه اینکه از بسیاری از صاحبان زرو زورشریف ترند. داستان پیرمرد ومدد کاران آسایشگاه کهریزک نوشته شد زیرا بنظر مسئولین خیریه کهریزک آدم های با جسم ضعیف حق زندگی ندارند وباید بنوعی از بین بروند .گویی آنها آموزش دیده اندتا به  نیازمندان از بالا به پایین نگاه کنند ! و خانواده  یشان را بترسانند و حتی تحقیر کنند.

خداوند آفرینش آدم رااز آب وخاک آفرید و از روح خود در او دمید!اما بسیاری از آدم های ما گویاوقتی برسر کار های خود میروند فرقی نمی کند کشاورز .بازرگان رفتگر  یا کارمند:عمدایا سهوا وجدان خودرا  در منزل جا می گذارندو خدارا فراموش می کنند واین درد سنگین برای جوامعی از نوع ماس  برای پیر مرد و فرزندش رفتارمسئولین چنین رقم خورده بود. مسلم است که این روش ورفتار نه اولین بوده ونه آخرین اش خواهد بود. این یک درد ویژه است که درد مندانش از ترس بدتر شدن اوضاع (آنچه که برای پیرمرد پیش آمد) صدایشان در نمی آید. این نوشته هراسمی که رویش گذاشته شود  مقاله یا شکوائیه  یاداستان. ویا درد نامه.و... شاید برای یاد آوری دیگر نیاز مندانی از این دست است.حتی اگر شده یک دهم در صد منشا اثری مثبت باشد.انشاالله                                                                هوشنگ وقر دوست .      12/05/1393           

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://tantnasun.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 07:56 ب.ظ

Many thanks, I enjoy it!
the best choice cialis woman buy cialis online cheapest cialis 5 mg scheda tecnica cialis online cialis for sale south africa cialis coupon generic cialis with dapoxetine cialis pills in singapore we use it 50 mg cialis dose order generic cialis online
Buy cialis online
شنبه 1 تیر 1398 12:07 ب.ظ

Many thanks! A lot of tips!

cialis lowest price cialis daily new zealand click here to buy cialis cialis per paypa cialis kaufen wo acheter cialis kamagra import cialis cialis kamagra levitra cialis en mexico precio cialis from canada
http://mirycklu.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:12 ب.ظ

Truly all kinds of helpful facts.
cialis arginine interactio cialis dosage deutschland cialis online safe dosage for cialis cialis 20 mg best price cialis savings card cialis generic availability 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis sample pack cialis for sale south africa
http://actenlyu.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 04:27 ق.ظ

You stated it perfectly.
effetti del cialis click now cialis from canada compare prices cialis uk cialis generico postepay cialis for sale in europa cialis generico postepay if a woman takes a mans cialis cialis generika in deutschland kaufen generic cialis with dapoxetine free cialis
http://flipacbo.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:07 ق.ظ

Useful stuff. Appreciate it!
how to purchase cialis on line cialis price in bangalore buy cialis online nz the best choice cialis woman cheap cialis look here cialis order on line where cheapest cialis cialis 5 mg cialis lilly tadalafi cialis en mexico precio
Cialis pills
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:25 ب.ظ

Reliable information. Thanks a lot.
walgreens price for cialis cialis taglich wow look it cialis mexico venta cialis en espaa estudios de cialis genricos tadalafil 20 mg usa cialis online recommended site cialis kanada low cost cialis 20mg we recommend cialis info
http://talibfits.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:10 ق.ظ

Seriously tons of very good advice!
import cialis brand cialis nl cialis online nederland cialis efficacit wow cialis 20 cialis 10mg prix pharmaci cialis et insomni generic cialis 20mg uk estudios de cialis genricos when can i take another cialis
http://tonsmaha.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:22 ق.ظ

You actually mentioned this well!
cialis 5 mg buy cialis purchasing viagra vs cialis vs levitra no prescription cialis cheap cialis cipla best buy costo in farmacia cialis cialis pills price each cialis for sale south africa generic cialis pro walgreens price for cialis
cialis dosage amounts
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:40 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
pastillas cialis y alcoho cialis professional yohimbe viagra or cialis cialis pills price each enter site 20 mg cialis cost how do cialis pills work legalidad de comprar cialis cialis 20 mg best price cialis purchasing sialis
http://echalta.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:43 ب.ظ

With thanks, Quite a lot of information.

cialis great britain cialis et insomni the best site cialis tablets safe site to buy cialis online cialis australian price cialis prices in england cialis venta a domicilio buy cialis online legal cialis soft tabs for sale we choice cialis pfizer india
http://muljamo.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:11 ق.ظ

You said it very well.!
cialis purchasing order a sample of cialis cialis for sale south africa cialis generico online canadian discount cialis discount cialis acheter cialis meilleur pri cialis for daily use cialis for bph only now cialis 20 mg
order generic cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

Thanks. I appreciate this!
comprar cialis navarr cialis billig prescription doctor cialis cialis generika in deutschland kaufen cipla cialis online cialis 20 mg cialis tablets for sale generic cialis pro cialis 5 effetti collaterali opinioni cialis generico
http://ticaspont.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 01:03 ب.ظ

Nicely put, Regards.
generic cialis review uk buy cialis online nz generic for cialis cialis bula buy cialis sample pack cialis alternative low cost cialis 20mg cialis wir preise cialis 5 mg buy cialis uk no prescription
cheap viagra cialis uk
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:20 ق.ظ

Seriously a good deal of superb information.
buying cialis in colombia order cialis from india safe site to buy cialis online cialis taglich cialis 20 mg best price 40 mg cialis what if i take buy cialis online cheapest cialis taglich generic cialis female cialis no prescription
http://diahytent.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:13 ب.ظ

With thanks! I appreciate this.
cialis 10mg prix pharmaci are there generic cialis generic cialis pro we recommend cialis best buy tarif cialis france cialis 5 mg funziona cialis canadian drugs purchasing cialis on the internet buy cialis online canadian drugs generic cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:53 ب.ظ

Thank you, Excellent stuff!
cialis flussig cialis rezeptfrei sterreich we choice cialis uk cialis purchasing cialis great britain comprar cialis navarr only best offers 100mg cialis where to buy cialis in ontario cialis generico postepay click now cialis from canada
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:59 ق.ظ

You revealed it fantastically.
cialis 5 mg scheda tecnica click now cialis from canada ou trouver cialis sur le net cialis dosage recommendations prices on cialis 10 mg cialis for sale south africa cialis generika cialis generico cialis super kamagra prezzo di cialis in bulgaria
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 05:39 ق.ظ

You actually revealed that terrifically.
the best choice cialis woman low cost cialis 20mg cialis kamagra levitra cialis generico online generic cialis soft gels tesco price cialis buy brand cialis cheap cialis canada on line bulk cialis cialis prices in england
http://ukcanadianpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 09:08 ب.ظ

Valuable info. With thanks!
canadian pharmacy world canadian pharmacys drugs for sale on internet canada drugs canada medication pharmacy canadian government approved pharmacies canadian pharmaceuticals nafta canadian medications, liraglutide canadian pharmacies shipping to usa Canadian Pharmacy USA
http://canadianpharmacyonl.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 07:32 ق.ظ

Superb forum posts. Appreciate it!
canadian drug store pharmacy canada online prescriptions buy viagrow pro aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals nafta canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmaceuticals online buy viagra 25mg canadian online pharmacies legal canada vagra
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 07:05 ق.ظ

Reliable write ups. Thanks a lot.
tesco price cialis cialis 20 mg best price cialis 5 effetti collaterali link for you cialis price how does cialis work cialis tadalafil online 40 mg cialis what if i take generic cialis soft gels buying brand cialis online viagra cialis levitra
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:56 ق.ظ

Many thanks! Lots of posts!

cialis 5mg import cialis cialis coupon the best choice cialis woman cialis prices in england canada discount drugs cialis canadian discount cialis look here cialis order on line cialis coupons low cost cialis 20mg
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:50 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
we choice cialis uk cialis 05 cialis 5mg prix achat cialis en itali cialis sans ordonnance cialis reviews cialis free trial order cialis from india generic cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:42 ق.ظ

Wow a lot of great advice.
cialis for daily use only best offers cialis use buy cheap cialis in uk cialis pills in singapore cialis qualitat cialis dose 30mg generic cialis pro cialis 5 mg funziona we choice cialis uk cialis 20mg preis cf
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 04:36 ب.ظ

Thanks. I appreciate it!
tadalafil generic buy brand cialis cheap cilas buy generic cialis we choice cialis pfizer india cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho comprar cialis 10 espa241a cialis generika in deutschland kaufen price cialis per pill
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 05:17 ق.ظ

You stated this superbly.
cialis 30 day trial coupon buying cialis on internet cialis pills boards cialis for sale south africa we recommend cialis best buy we recommend cialis best buy weblink price cialis we like it safe cheap cialis cialis 5 mg dose size of cialis
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 05:10 ب.ظ

Regards! A good amount of posts.

cialis dosage i recommend cialis generico cialis coupons generic cialis tadalafil cialis 5 mg scheda tecnica cialis online napol cialis diario compra cialis canada click now cialis from canada cialis generic tadalafil buy
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 04:58 ق.ظ

Cheers! Good stuff!
miglior cialis generico free generic cialis buy cialis uk no prescription generic cialis at the pharmacy cialis professional from usa how do cialis pills work we use it 50 mg cialis dose cialis with 2 days delivery chinese cialis 50 mg cialis 20 mg best price
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 04:35 ب.ظ

Kudos! Helpful information!
cialis prezzo al pubblico cialis 05 generico cialis mexico prezzo cialis a buon mercato only here cialis pills compare prices cialis uk cialis 5mg prix cialis tablets estudios de cialis genricos cialis coupons printable
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:35 ق.ظ

Position well taken.!
cialis pills in singapore buy cialis online legal buy cheap cialis in uk fast cialis online cialis therapie achat cialis en suisse can i take cialis and ecstasy precios cialis peru canadian discount cialis cialis italia gratis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو