تبلیغات
فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها - هوشنگ وقر دوست سرهنگ بازنشسته ارتش (نویسنده ومحقق و تحلیل گر و شاعر معاصر )

فعال حقوق بشر و محیط زیست دلنوشته ها دكتر محمد علی هالو

هوشنگ وقر دوست سرهنگ بازنشسته ارتش (نویسنده ومحقق و تحلیل گر و شاعر معاصر )

تاریخ:یکشنبه 15 فروردین 1395-10:48 ب.ظ

(مدد کاران )                                                                 |پیرمرد دو روز بود که وارد هفتادو هفتمین سال زندگیش شده بود.او داشت کتاب دنیای پس از مرگ لئون دنی را مطالعه می کرد.این واقعیت را هم مثل بسیاری می دانست که کل کاینات درحال زایش وفرسایش است.  اوخودش را جزئی از کا ئینات حتی اگرشده بصورت یک اتم اکسیژن یا هلیوم تصور می کرد .برای همین مثل هرشب دیروقت خوابش برد.پیش ازخواب در یاداشت اش نوشت :سرباز داوطلب باز نشسته نمی شود!یا کشته می شود ویا می میرد!                                                          امروز شنبه ساعت ده صبح تلفن همراهش زنگ خورد.با کمی تاخیر ناشی از  کبر سن  گوشی را برداشت.صدای یک بانو بود که فریاد گونه و تند خویانه می گفت آقا بیایید فورا فرزندتان را ترخیص کنید و ببرید!                                                                                                     دخترپیرمرد مادر زاد بیماری فلج مغزی شدید داشت. اواز طریق بهزیستی استان تهران ده سال پیش به آسا یشگاه خیریه کهریزک سپرده شد که اینک بیست و هشت ساله است.بیست ودوسال پیش مادرش بجهت بحران شدید روحی از ادامه راه بازمانده و ترجیحا متارکه کرده و رفته بود!                                پیر مرد در برابرپرخاش های خانم تلفن کننده که خودرا مدد کارآسایشگاه  معرفی می کرد.پرسید مگر چه شده ؟                                                                                                         بانوی مدد کار با تندی بیشتر گفت :شما فورا بیا تا بگویم که چه شده بعد بلا فاصله ادامه داد دخترتان با پسر ها رابطه پیامکی بر قرار می کند!                                                                            مرد گفت:خانم محترم من به توصیه پزشکم فعلا در شهر ستان هستم فردا حرکت می کنم و میآیم .           _نخیر بهانه نیاور همین الان بیا و ببرش! ارتباط  قطع شد.                                                    پیر مرد با نگرانی مضاعف رفت پایانه شهر تا برای فردا بلیت تهیه کند.ساعت یازده شب سوار اتوبوس شد وحرکت بسمت تهران. ظهر دو شنبه در تهران بود .فردا سه شنبه روزعید مبعث است و تعطیل رسمی .صبح چهار شنبه با  مترو ساعت ده صبح رسید به مجتمع آسایشگاهی ومستقیم رفت به دفترمدد کاری.      

  خانم مددکاربامشاهده پیرمرد بدوا سعی کرد بطورحرفه ای هم که شده آرامش خود را حفظ کند وبالبخند کلیشه ای حرف بزند .اما نتوانست . بعد از چند جمله آرام شروع به توپ وتشر نمود که بخاطر دخترتو من و هم کارانم توبیخ شده ایم و چند نفر هم در آستانه اخراج از مجتمع هستند .همین الان فرزندت را مرخص می کنیم و بر میداری ومی بری، علت؟                                                                 تلفنی گفتم  به علت ایجاد ارتباط با پسر های آسایشگاه !                                                       پیر مرد گفت ؛خانم محترم:ایجاد ارتباط بین ادم ها یک واژه کلی وگسترده است.از طرفی در اینجا آسایشگاه مرد ها وزنها در یک محوطه قرار دارد. فقط خوابگاهشان جداست.در یک مجتمع شبانه روزی با چنین انبوه مدد جویان ارتباط اجتناب نا پذیراست .این رابطه ممکن است با تلفن همراه باشد که همه دارند. ممکن است عصر ها که اطراف حوض ودور هم می نشینند کلامی و روبرو باشد شاید هم جوانتر ها همدیگر را لمس  بکنند.اما دست کم ارتباط جنسی در مورد فرزند من ممکن نیست مگر با مدد مدد کاران و خدمه زیر امر شما که هم آهنگی شده باشد. زیرااین توانخواه فلج مغزی است که حتی روی زمین هم نمی تواند بنشیند ویاحتی غلت بزند.برای جا بجاشدن فقط متکی به ویلچراست.ونشستن روی ویلچرهم به کمک خدمه برایش ممکن می شود. اگر چنین بوده از صدر تا ذیل مراقبین مقصر و مسئولند.من وامثال من فرزندانمان را که معلولیت دارند با دست اداره بهزیستی به امانت به شماها سپرده ایم .                                                                                                                     خانم مدد کار رنکش برافروخته شد. چشم هایش گرد شد ورفت بالای حدقه! لبهایش به لرزه افتاد گوشه های دهانش را کف غلیظی گرفت و شروع به تشر زدن به پیر مرد کرد .برای ما تو حق نداری تکلیف روشن کنی باید فرزندت را همین الان ترخیص بکنی وببری .بعد برو به هر کجا که بلند است  دستت را بگذار!                                                                                                

پیرمرد گفت :شما حق ندارید سرمن داد بکشید اگر موردی هم بوده من مقصر نیستم من فقط پدر این بچه هستم والان هم امکان بردنش را ندارم .                                                                       _مددکارگفت:این حرفها بیخود است همین الان تاکسی تلفنی بگیر و ببر. در بطن کلام خانم منطق اصلی همین بود یعنی فرزندت را ببر ومرا که ممکن است کارم را از دست بدهم یاری کن (مدد کاران  خودشان مدد خواه ترند!)                                                                                                  پیرمرد از دفتر بیرون آمد. ساعت یازده پیش از ظهر بود .مدتی در محوطه قدم زد تا شاید تدبیری بیندیشد .تمرکزش را از دست داده بود.اندیشید برود وبا دوستانش مشورت کند شاید جایی پیداکند و فردا با آرامش بیشتر برگرددو تکلیف راروشن کند . دم در خروجی نگهبان مانع خروجش شد !                 چرا ؟                                                                                                              خانم مدد کار گفته شما حق خروج ندارید !                                                                        به چه جرمی ؟                                                                                                      ما نمیدانیم این یک دستور است وما ماموریم و معذور!یقه پیر مردداشت میان پنجه های نگهبان جوان فشرده می شد.                                                                                                          یقه ام ول کن .نگهبان یک کمک دست دیگر راهم صدا زد و پیر مرد را کشان کشان انداختند داخل محوطه .                                                                                                           مرد خسته و فرسوده مدتی روی نیمکت دم در نشست .مغزش گویی از کار افتاده با شد هیچ تصمیمی نمی توانست بگیرد .در گوشی همراهش داشت اسامی را مرور می کرد تا از آشنایان مدد خواهی کند. به نام یکی از سرداران هم رزم دوران دفاع مقدس رسید. زنگ زد سردار در جلسه بود. گفت: برو پیش بخشدار کهریزک که خودش هم یکی از سرداران است و پیر مرد حق خروج نداشت .تا ساعت پنج بعد از ظهرگاهی قدم میزد و زمانی روی نیمکت های محوطه می نشست تا اینکه همان نگهبان آمد به سراغش ؛ خانم مدد کار گفته بیاید دفترم!

 من باایشان کاری ندارم فقط می خواهم مدیر اسایشگاه را ببینم .

 نگهبان رفت و برگشت وگفت خانم می گویند دکتر کسی را نمی پذیرند!

 نیم ساعت گذشت نگهبان دوباره خبر اورد که در محوطه روبرو در دفتر مددکاری دکتر شمارا می پذیرند.              

 در دفتر مدد کاری یک خانم نشسته بود در حالیکه او دکترراقبلاملاقات کرده بودو دکتر یک آقای جوان بود. آن خانم گفت: دکتر جایی کاری داشت رفت. من معاون او هستم. سپس باز با رافت کلیشه ای  گفت: حالا بفرمایید بنشینیدآقا!

  پیرمرد پیش خود فکر کرد پس این خانم همان آدم خوبه معروف می تواند باشد آن یکی خانم بده بوده! بلافاصله خانم مددکاراولی باهمکارانش رسیدند. پس از اندکی صحبت های گاهی نرم وگاهی خشن قرار شد که تا یک هفته دیگر پیر مرد دخترش را ترخیص کند و ببرد.نوشتند وامضا کردند وساعت شش بعد ظهر اجازه دادند که مرد خسته وفرسوده از در برود بیرون!

فردا  صبح پیرمرد رفت دفتر بخشدار کهریزک. مردی بود با اعتقاد ی گویا ودر هیئت یک رزمنده راستین این از رفتارش مشهود بود. پیرمرد بدون اینکه بگوید کیست وچکاره بوده خلاصه موضوع را شرح داد . بخشدارخواسته اش را پرسید.

می خواهم فرزندم از این آسایشگاه بجای دیگری منتقل شود.

بخشدارمینوت نامه را گرفت داد بدست پیر مرد سپس در ذیل نامه موضوع را به معاون اجتماعی بخشداری اهاله داد . معاون یک خانم جوان و کاملا آشنا بکار بنظر می آمد .بطوریکه با شکیبایی حرفها و خواسته اوراشنید.پیشنهاد کرد که دخترش در همان آسایشگاه بماند بهتر است . تلفنی بامدیر مجتمع و سپس با مدیر سلامت آسایشگاه صحبت کردوذیل نامه را پا راف نمود داد دست پیر مرد و گفت نگران نباشید درست شد بروید دفتر اداری آسایشگاه و نامه  رابدهید به دفترداردکترمعاون سلامت .

پیر مرد نامه رابرد داد به دست دفتر داراو پس از مطا لعه گفت: گمان نمی کنم موافقت شودپیرمرد پیش خود اندیشید پس در اینجا دفتر دار هم صاحب قدرت اجرایی است .تو بخشدار را از کجا می شناسی؟ .پیر مرد هردو پرسش را نشنیده گرفت و جواب نداد !یک ساعت ونیم بعد دکتر آمد و رفت دفترش .حدود یکساعت  کمیسیون وناهار داشتند  تا آمدند بیرون . مردی بود  جوان ریز نقش حدود چهل و چند ساله باتیپ ورزشکاری. با پیر مرد دست داد احوال پرسی کرد وبا یک رفتار معقول و منطقی حرف آخرش این بود که باید مریض ات را ببری. پیرمرد گفت من نه بودجه اش را دارم ونه آدمش را ونه جایش را .دکتر گفت می دانم مشکل است اما من چکار بکنم این آیین نامه و اساس نامه است که اگر معلولی چنین خطا یی مرتکب شد به خانواده اش تحویل داده شود. حالا امشب شما ببرید منزل فردا بیاورید بعد بیایید دفتر من تا جایی برایش پیدا کنیم !                             

  پیرمرد که در این چند روز ازغذا وخواب افتاده  و کلی از وزنش را از دست داده بود دیشب را کمی راحت خوابید. فرداکه همین امروز باشد  پیرمرد دم دفتر داخلی دکتر نشسته است. ساعت ده دکتر از بازدید برگشت .مثل دیروز با خوشرویی پیر مرد را پذیرفت اما  کلام آخرش این بود که باید دخترت را ببری !بکجا؟ آن دیگر مشکل شماست . این همان جمله ای بود که در بیشتر ادارات از زبان مسولین امورهمه ما ها می شنویم ( این مشکل شماست)! پیرمرد از او سه ماه فرصت خواست تا بکمک دوستان وکانون پیشکسوتان نیرو های مسلح جایی پیدا کند. اما پیشنهاد دکتر این بود که باید با معاونم همکاری کنید. معا ون ایشان بانویی جوان باقدی برافراشته ظاهری فرشته سان امابا درونی چگونه توصیف کنم ! خلاصه اش ( از بالا به پایین نگر)  معلوم شد این خانم معاون دکتراست که خود دکترهم معاون سلامت مجتمع است.با نشستن پیر مرد در دفتر معاون سلامت با همآهنگی هایی که قبلا با هم کرده بودند بزودی آن مدد کار اولی و همکارانش هم رسیدند .ناگفته نماند از امروز یکی از دوستان برای اینکه مبادا پیر مرد به جهت ضعف از پا بیفتد اورا همراهی می کرد ودر یک فاصله منطقی با اومی ایستاد.(تماس نظری)                                                                                                           

 به هر روی خانم  معاون بیست روز بیشتر فرصت نداد تاپیر مرد دخترش را ترخیص کند .صورت جلسه صوری تنظیم و با چهارامضااجرایی شد. در حالیکه خانم مدد کار اصرار داشت که پیرمرد پای ورقه انگشت هم بزند !زیرا اودیگر از جلد یک مدد کار در آمده بودومانند یک منتقم رفتار می کرد .                                                                                                         

 فردای روز پیرمرد اول به کانون نیروهای مسلح رفت.تا از آنجا مدد فکری واجرایی بگیرد. نامه ای نوشت به عنوان رییس کانون مبنی بر اینکه حال که اصرار بر این است که این توان خواه از آسایشگاه خیریه کهریزک ترخیص شود اورا به آسایشگاهی درمرکز گیلان منتقل کنند وسازمان بیمه و باز نشستگی هم برای نگهداری این فرزند معلول کمک مالی بکند .امیر ریاست کانون در نهایت دلسوزی و کمک دهی دستور داد نامه مبسوطی به خدمات درمانی و کانون رشت نوشته شود وبرای گرفتاری این پیش کسوت مدد خواهی شود. پیرمرد داشت اندک اندک خودش را باز می یافت وبا نامه کانون قوت قلبی گرفته بود .برگشت به ده سال پیش که چگونه این دختر در آن مکان پذیرفته شد.

بازدید های متعدد محسوس ونامحسوس وسیله سازمان های زیربط بهزیستی کل کشور سپس بهزیستی استان تهران وکمیسیون پزشکی بود که حکم به این داد تا این توان خواه در مجتمع خیریه دکتر حکیم زاده پذیرفته شود.اما اکنون بوسیله یک بانوکه عنوان مددکاری را یدک می کشد باید مثل یک گونی سیب زمینی به کول پدرش بگذارند تا ببرد.                                                                                   یکی از بستگان پیرمرد به او گفت : نامه ای به دفتر ریاست جمهوری بنویس و اوچنین کرد . نامه ای هم به آسایشگاه نوشت که اگر قرار است جا بجایی یا ترخیص درکار باشد چون پذیرش از طریق بهزیستی تهران بوده  به روش اداری واز طریق بهزیستی استان تهران انجام بگیرد ونامه ای هم به همین سیاق به بهزیستی استان تهران نوشت ودرخواست کمک کرد .                          

بهزیستی استان پیرمرد را احضار نمود.پس از گذر از چندین اتاق که در هر اتاق چهار یا پنج نفر خانم کار مند نشسته بودند در انتها به او گفته شد که کاری برای ابقای توان خواه شما از ما ساخته نیست! چون آنجا خیریه است واز نظر اداری نمی توانیم دستور بدهیم!یعنی هم آهنگی ها پیشتر شده بود!       

یکهفته مانده به پایان مهلت بیست روزه ، مددکار زنگ زد که چرا نمی آیید فرزندتان را ببرید .گفته شد با هیئت امنا و خیرین تماس گرفته شده قراراست بیمار ابقا شود!  خانم مددکار سخت بر آشفت که بما چیزی گفته نشده بیا و زودتربچه ات راببر! 

 چهارروز مانده به پایان مهلت، پیرمرد رفت آسایشگاه ودرخواست دیدار با خانم  معاون تندرستی را نمود .درشرایطی باآن خانم روبرو شد که داشت از دفتر  بیرون می آمد.  با دیدن پیرمرد سخت برآشفت درحالی که رنگش پریده بودپشت به آن پیرمرد کرد و گفت:حالا نامه نویسی هم می کنی ! سپس باپشت دست بشکل دفع کردن یک مگس مزاحم گفت: برو برو حرف هم نزن چهار شنبه موعد تعهدت تمام است برگه ئ ترخیص اش راهم نوشته ام دخترت رابردارو ببر!

روز هفتم تیر از ساعت هشت صبح تا چهار بعد از ظهرپیر مرد در گیر مراحل ترخیص بچه اش بود.  ان دوست  که پیرمرد را همراهی می کرد در آخرین مراحل ترخیص شنیده بود که خانم مدد کارتلفنی به کس یا کسانی که یکی از بستگانشان در نوبت بستری شدن بوده  می گفته که بالاخره بیرونش کردم و من    هر کاری از دستم بر بیاد برایتان انجام می دهم !                                                                واضح بود که آن خانم مدد کارخودش را رقم زننده سرنوشت نه فقط معلولین آنجا  بلکه والدین آنها هم میدانست. توقع داشت پیرمرد به التماس بیفتد.اما نمیدانست او یک کهنه سرباز است .التماس و به پای کسی  افتادن در قاموس او جایی ندارد. بیشتراین روحیه مرد کهنسال بود که آتش خشم مدد کاررا شعله ورمی کرد. او می خواست نه فقط پیر مرد بشکند بلکه فرو بریزد .او عدم توانایی خود ودیگر خدمه را در امانت داری از فرزندان مدد خواه خودرا  با روشی طلب کارانه درپوشش رفتارآنچنانی اش قرار می داد.گویا او فراموش کرده بود که حقوق ومزایای خودرا بابت خدمت به این مدد خواهان دریافت می کند.بدیهیست قصور هر مسئول باید موجب روش های تنبیهی باشد.مشخص بود که صحبت های نخستین جلسه با پیرمرد ونامه اش به بهزیستی  آن دو بانو را سخت اذیت کرده بود که چرا پدر یک معلول اینقدرباید گستاخ باشد که اعمال آنها را زیر سوال ببرد !.در دقایق آخر که بچه ترخیص می شد .آن بانوی مدد کار برای تخلیه باقی مانده کینه اش خود را به پیرمرد رساند و با امیزه ای از تحقیر و تمسخر گفت :حالا کجا می خواهی ببری؟ پیرمرد با نگاهی که از توان روحی و قدرت تحمل شدایداو حکایت داشت باعث شد که خانم آن چنان فرو بریزدکه خودرا بی هوا درون نیمکت های راهرو رها کند .            ( این یک نامه ئ سرگشاده نیست بلکه یک داستان سر بسته است )                                        فقر ونداری و معلولیت شرم آور نیست اما در بسیاری جاها از جمله آسایشگاه خیریه کهریزک چرا.حکومت ما حکومت مستضعفان عنوان گرفته  اما برای یک ایرانی گویا نداری جرم محسوب می شود .در بیشتر داستان های ما وحتی سایر ملل جهان قهرمان ها مردمی فقیرند اما بی نهایت خردمند و پاکدامن .نتیجه اینکه از بسیاری از صاحبان زرو زورشریف ترند. داستان پیرمرد ومدد کاران آسایشگاه کهریزک نوشته شد زیرا بنظر مسئولین خیریه کهریزک آدم های با جسم ضعیف حق زندگی ندارند وباید بنوعی از بین بروند .گویی آنها آموزش دیده اندتا به  نیازمندان از بالا به پایین نگاه کنند ! و خانواده  یشان را بترسانند و حتی تحقیر کنند.

خداوند آفرینش آدم رااز آب وخاک آفرید و از روح خود در او دمید!اما بسیاری از آدم های ما گویاوقتی برسر کار های خود میروند فرقی نمی کند کشاورز .بازرگان رفتگر  یا کارمند:عمدایا سهوا وجدان خودرا  در منزل جا می گذارندو خدارا فراموش می کنند واین درد سنگین برای جوامعی از نوع ماس  برای پیر مرد و فرزندش رفتارمسئولین چنین رقم خورده بود. مسلم است که این روش ورفتار نه اولین بوده ونه آخرین اش خواهد بود. این یک درد ویژه است که درد مندانش از ترس بدتر شدن اوضاع (آنچه که برای پیرمرد پیش آمد) صدایشان در نمی آید. این نوشته هراسمی که رویش گذاشته شود  مقاله یا شکوائیه  یاداستان. ویا درد نامه.و... شاید برای یاد آوری دیگر نیاز مندانی از این دست است.حتی اگر شده یک دهم در صد منشا اثری مثبت باشد.انشاالله                                                                هوشنگ وقر دوست .      12/05/1393           

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 07:05 ق.ظ

Reliable write ups. Thanks a lot.
tesco price cialis cialis 20 mg best price cialis 5 effetti collaterali link for you cialis price how does cialis work cialis tadalafil online 40 mg cialis what if i take generic cialis soft gels buying brand cialis online viagra cialis levitra
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:56 ق.ظ

Many thanks! Lots of posts!

cialis 5mg import cialis cialis coupon the best choice cialis woman cialis prices in england canada discount drugs cialis canadian discount cialis look here cialis order on line cialis coupons low cost cialis 20mg
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:50 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
we choice cialis uk cialis 05 cialis 5mg prix achat cialis en itali cialis sans ordonnance cialis reviews cialis free trial order cialis from india generic cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:42 ق.ظ

Wow a lot of great advice.
cialis for daily use only best offers cialis use buy cheap cialis in uk cialis pills in singapore cialis qualitat cialis dose 30mg generic cialis pro cialis 5 mg funziona we choice cialis uk cialis 20mg preis cf
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 04:36 ب.ظ

Thanks. I appreciate it!
tadalafil generic buy brand cialis cheap cilas buy generic cialis we choice cialis pfizer india cialis 20 mg cuanto cuesta cialis yaho comprar cialis 10 espa241a cialis generika in deutschland kaufen price cialis per pill
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 05:17 ق.ظ

You stated this superbly.
cialis 30 day trial coupon buying cialis on internet cialis pills boards cialis for sale south africa we recommend cialis best buy we recommend cialis best buy weblink price cialis we like it safe cheap cialis cialis 5 mg dose size of cialis
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 05:10 ب.ظ

Regards! A good amount of posts.

cialis dosage i recommend cialis generico cialis coupons generic cialis tadalafil cialis 5 mg scheda tecnica cialis online napol cialis diario compra cialis canada click now cialis from canada cialis generic tadalafil buy
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 04:58 ق.ظ

Cheers! Good stuff!
miglior cialis generico free generic cialis buy cialis uk no prescription generic cialis at the pharmacy cialis professional from usa how do cialis pills work we use it 50 mg cialis dose cialis with 2 days delivery chinese cialis 50 mg cialis 20 mg best price
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 04:35 ب.ظ

Kudos! Helpful information!
cialis prezzo al pubblico cialis 05 generico cialis mexico prezzo cialis a buon mercato only here cialis pills compare prices cialis uk cialis 5mg prix cialis tablets estudios de cialis genricos cialis coupons printable
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:35 ق.ظ

Position well taken.!
cialis pills in singapore buy cialis online legal buy cheap cialis in uk fast cialis online cialis therapie achat cialis en suisse can i take cialis and ecstasy precios cialis peru canadian discount cialis cialis italia gratis
buy cheap cialis on line
شنبه 10 آذر 1397 05:10 ب.ظ

Seriously quite a lot of valuable advice.
tadalafil 5mg buy cialis uk no prescription cialis 100mg suppliers cialis online holland canadian discount cialis cialis generico in farmacia cialis e hiv safe dosage for cialis cheap cialis cialis purchasing
buy cialis germany
شنبه 10 آذر 1397 04:11 ق.ظ

Really all kinds of fantastic facts!
generic low dose cialis cialis pills price each import cialis purchasing cialis on the internet cialis sicuro in linea does cialis cause gout female cialis no prescription we use it 50 mg cialis dose generic low dose cialis we use it cialis online store
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 04:55 ب.ظ

Regards, A good amount of stuff.

tadalafil cialis tablets how does cialis work generic cialis in vietnam wow cialis 20 buy name brand cialis on line i recommend cialis generico cialis generico postepay deutschland cialis online cialis generique
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 05:11 ق.ظ

Thanks! Valuable stuff!
cialis efficacit cialis qualitat only best offers cialis use how much does a cialis cost enter site 20 mg cialis cost safe site to buy cialis online cialis 100mg suppliers cialis 5 mg rx cialis para comprar cialis taglich
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:49 ب.ظ

Appreciate it! An abundance of write ups.

cialis reviews buying cialis overnight cialis generika in deutschland kaufen safe site to buy cialis online generic cialis soft gels viagra or cialis cialis with 2 days delivery precios de cialis generico cialis canada cialis generico lilly
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:57 ق.ظ

You actually suggested this terrifically.
safe dosage for cialis cialis generique import cialis cialis generic cialis 5mg prix viagra vs cialis vs levitra prescription doctor cialis 40 mg cialis what if i take cialis lowest price cialis efficacit
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:04 ب.ظ

Thank you. Excellent stuff.
cialis wir preise canada discount drugs cialis cialis flussig cialis wir preise cialis price in bangalore comprar cialis 10 espa241a ou trouver cialis sur le net generic cialis miglior cialis generico cialis price thailand
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:22 ق.ظ

Cheers! Lots of tips.

miglior cialis generico cialis 10mg prix pharmaci cialis lowest price buy cialis online nz viagra vs cialis vs levitra miglior cialis generico tadalafil tablets cialis alternative free cialis cialis en 24 hora
buy levitra 10mg
جمعه 20 مهر 1397 09:38 ق.ظ

You have made your point.
levitra levitra generic buy levitra 10mg buy levitra online levitra generic levitra online buy levitra 10mg buy levitra levitra prices buy levitra
Cialis 20 mg
سه شنبه 10 مهر 1397 07:39 ب.ظ

Seriously plenty of awesome data.
we use it cialis online store venta de cialis canada ou trouver cialis sur le net when will generic cialis be available non 5 mg cialis generici generic cialis at the pharmacy cialis lilly tadalafi cialis wir preise interactions for cialis cialis price in bangalore
buy tadalafil online
یکشنبه 8 مهر 1397 01:20 ب.ظ

Many thanks! Numerous write ups.

viagra cialis levitra generic cialis review uk purchasing cialis on the internet trusted tabled cialis softabs cialis side effects dangers cialis dose 30mg cialis generico postepay cialis baratos compran uk enter site very cheap cialis cialis 20 mg
online pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 01:39 ق.ظ

Thanks! A good amount of content!

pharmacy canada best canadian pharmacies shipping to usa canadian pharmacies stendra canadian discount pharmacies in ocala fl canadian online pharmacies pharmacy canada online pharmacies for men buy viagrow trust pharmacy canada reviews canada medications information
http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 10:53 ب.ظ

Wow quite a lot of beneficial info.
prezzo cialis a buon mercato we recommend cheapest cialis cialis official site buy cialis precios de cialis generico cialis 100 mg 30 tablet cialis venta a domicilio discount cialis sublingual cialis online cialis canadian drugs
cialisvipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:34 ب.ظ

Helpful content. Cheers.
cialis soft tabs for sale estudios de cialis genricos cialis dosage amounts cialis dosage recommendations discount cialis tadalafil tablets cialis preise schweiz cialis e hiv cialis tablets for sale cialis e hiv
canada drugs
چهارشنبه 14 شهریور 1397 05:28 ق.ظ

Good postings. Cheers.
pharmacy canada best canadian pharmacies shipping to usa Canadian Pharmacy USA pharmacy canadian cialis top rated canadian pharmacies online reputable canadian prescriptions online canadian pharmacy canadian online pharmacies pharmacy canada online prescriptions
how can i get viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:26 ق.ظ

With thanks. A lot of postings.

buy generic viagra cheap how to buy viagra without seeing a doctor viagra buy viagra where to buy viagra in store can you buy viagra online viagra cheap price online pharmacy viagra generic sildenafil uk online pharmacy sildenafil where to buy viagra
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:54 ق.ظ

Lovely information. Regards.
low dose cialis blood pressure cialis online nederland when will generic cialis be available click here cialis daily uk estudios de cialis genricos cheap cialis trusted tabled cialis softabs cialis farmacias guadalajara buying cialis in colombia buy cialis sample pack
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:53 ب.ظ

You explained that well.
we recommend cheapest cialis buy cialis online prix de cialis cialis usa cost 40 mg cialis what if i take generic cialis generic cialis tadalafil cialis with 2 days delivery safe site to buy cialis online viagra vs cialis
babecolate.com/where-to-buy-cialis-in-costa-rica.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:38 ب.ظ

Regards, Very good information!
cialis for sale in europa cialis prices achat cialis en suisse cialis 20mg acheter cialis meilleur pri how much does a cialis cost cialis tadalafil online cialis tablets cipla cialis online cialis rezeptfrei sterreich
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:41 ق.ظ

Thanks a lot! I value it.
free cialis we like it safe cheap cialis cialis 20 mg best price online prescriptions cialis cialis prezzo di mercato comprar cialis navarr only here cialis pills cialis 5 mg scheda tecnica safe site to buy cialis online no prescription cialis cheap
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo